Автор:

копірайтер проектів Фінансової академії Актив, Finassessment та Finrabota, UGC-редактор

Основні функції фінансового директора: чим CFO займається в компанії?

2018-10-30
202

Питання, яке досі викликає суперечки у професійному бізнес-середовищі — функції фінансового директора. На думку деяких керівників, CFO має бути фінансовим контролером, аналітиком, консультантом та ризик-менеджером в одній особі. Інші вважають, що від фіндира не більше користі, ніж від головного бухгалтера. До того ж, ця посада досить молода і набір функцій, які входять до неї, продовжує зростати та змінюватись у зв'язку зі стрімким розвитком IT-технологій. 

Спробуємо розібратись, чи входять до сучасного переліку обов'язків фіндира лише пункти, пов'язані з фінансами, чи він набагато довший та різноманітніший?

У чому відмінності функцій фінансового директора та головного бухгалтера

Професія фінансового директора виникла під час переходу до ринкових відносин, коли управління фінансовими потоками в компаніях суттєво ускладнилось. Спочатку вона була майже повним аналогом посади головного бухгалтера. До кола обов'язків фіндира входило виконання традиційних бухгалтерських завдань: контроль та облік коштів, надання документів податковим органам тощо. Згодом вимоги до CFO значно зросли. Тепер на його долю припадають переважно стратегічні та управлінські функції, а фінансові розрахунки та підготовка документів — залишаються під опікою бухгалтерської служби.

На практиці функції фінансового директора та головного бухгалтера часто дублюються, а підхід до їхнього виконання відрізняється, що найчастіше є причиною конфліктів та непорозумінь з обох боків. Наприклад, поширена ситуація подвійного введення тих самих даних у різні інформаційні системи обліку — для бухгалтерських і управлінських цілей. Внаслідок цього необґрунтовано збільшуються витрати робочого часу працівників бухгалтерської служби та фінансового відділу. 

Для розв'язання проблеми, в багатьох компаніях об’єднують ці 2 посади. Але найчастіше головбуху не вистачає спеціальної професійної підготовки та навичок для вирішення стратегічних завдань управління фінансами, а фіндиру — глибоких знань у галузі бухобліку.

функции финансового директора и главного бухгалтера

Які основні функції покладають на фінансового директора 

Керівництво чекає від фінансового директора неабиякої віддачі та потребує не лише його професійних знань та навичок. Власники бізнесу хочуть, щоб CFO став для них надійним партнером та ініціатором змін у компанії. 

Щоб визначитись із ключовими функціями фінансового директора, необхідно виявити цілі розвитку компанії на якомога тривалішу перспективу. Оскільки фінансовий директор належить до керівної ланки й може впливати на багато речей в компанії, завдання перед ним стоять глобальні: ефективне управління ресурсами, оптимізація бізнес-процесів та підтримка фінансової стабільності компанії.

Якщо відійти від офіційних формулювань та спеціальних термінів, можна скласти максимально наближений до практичної діяльності перелік пріоритетних функцій фінансового директора. 

Функціонал фінансового директора все більше виходить за межі ведення обліку та складання звітності. Коло його обов'язків розширюється внаслідок залучення до завдань юридичної служби, HR-проєктів, маркетингу та IT. Зараз CFO — це стратег, основним завданням якого є підвищення вартості компанії, зростання її прибутку та інвестиційної привабливості. Без нього не приймається жодне важливе рішення у компанії.

Чим повинен займатись фінансовий директор у компанії 

Прогноз, планування та контроль лежать в основі будь-якої діяльності фінансового директора в компанії. Він збирає дані щодо підрозділів та складає прогнозний план, відповідно до якого координується вся подальша фінансово-економічна діяльність підприємства. 

Ведення бізнесу неможливе без грошей. І фіндир зобов'язаний забезпечити надходження фінансів у потрібній кількості для здійснення всіх поточних розрахунків. У цьому йому допомагають прогнозування грошових потоків, залучення додаткових джерел фінансування та встановлення системи ризик-менеджменту. 

У достовірній фінансовій інформації, як у кінцевому показнику діяльності підприємства, зацікавлені керівництво, акціонери, інвестори та інші користувачі. Надання необхідної для ухвалення управлінських рішень звітності також лягає на плечі фіндира. А ще він має налагодити ефективну систему підтримки економічної безпеки. Для цього необхідно виявити слабкі місця компанії та розробити шляхи мінімізації ризиків за підрозділами.

Розмежування понять «функції» та «інструменти» фінансового директора 

Чи можна, наприклад, оцінку інвестицій вважати функцією фіндира? Ні, це лише спосіб досягнення однієї конкретної мети або, іншими словами, інструмент. Володіння фінансовими інструментами у порівнянні з умінням ефективно виконувати свої функції — менш вагоме. Якщо фахівець має безліч фінансових інструментів, але при цьому не розуміє глобальних цілей компанії, то йому буде складно досягти успіху. 

Відмінності у поняттях «функція» та «інструмент»

Функція 

Інструмент

Орієнтована на ціль. 

Включає цілу низку умінь. 

Для її виконання формують сукупність завдань.

Є способом досягнення мети.

Включає одне окреме вміння.

Вирішує одне конкретне завдання.

Приклад: 

Забезпечення компанії необхідними фінансами.

Приклад: 

Бюджетний контроль.

Які базові компетенції потрібні фінансовому директору? 

Щоб успішно виконувати свої обов'язки, CFO повинен мати набір професійних компетенцій за двома напрямками: фінансові та управлінські. Вони тісно взаємопов'язані, тому для професійного зростання доведеться постійно вдосконалювати та формувати нові компетенції в обох напрямках. 

функции финансового директора и его управленческие компетенции

З появою нових функцій набір необхідних компетенцій фінансового директора регулярно оновлюється. Сучасному фіндиру насамперед необхідно зосередитись на розвитку стратегічного мислення, вивченні МСФЗ та розібратись в принципах побудови системи ризик-менеджменту.

В чому суть роботи фінансового директора? 

Відомо про безліч історій блискучих фінансових директорів, що роблять вагомий внесок у розвиток компанії. Їм вдалося зібрати навколо себе команду компетентних фахівців, які справляються із завданнями.Такі фіндири є незамінними членами групи стратегічного планування, мають власну незалежну позицію та ефективно керують системами внутрішнього контролю та ризик-менеджменту на підприємстві. При цьому, вони встигають приділяти достатньо часу спілкуванню з керівництвом, колегами, зовнішніми зацікавленими особами, які також впливають на життя компанії.

Функції та компетенції фінансового директора: прогнози на майбутнє 

Реалії такі, що фінансовий директор у найближчі роки має стати спеціалістом широкого профілю, джерелом цінної інформації та експертом у галузі управління ризиками. У нього завжди має бути готова відповідь на будь-яке запитання генерального директора щодо показників діяльності. При цьому керівник фінансового відділу має діяти в умовах обмежених бюджетів, що вимагає від нього винахідливості та вміння знаходити додаткові джерела фінансування. Докладніше про це у матеріалі про компетенції фінансового директора.

Щоб надалі досягати кар'єрних висот та одночасно процвітання своєї компанії, амбітному фінансовому директору необхідно: 

  • зібрати команду з фінансових фахівців, що здатні генерувати ідеї та володіють сучасними технологіями;

  • делегувати свої обов'язки щодо планування та контролю менеджерам компанії;

  • займатись виявленням та ліквідацією низькопродуктивних процесів;

  • взяти на себе контроль за системою оцінки ефективності;

  • розпочати розробку та впровадження концепції покращення роботи фінансового відділу.

Постійні трансформації економічного середовища вимагають від CFO ще більшої професійної багатофункціональності. Щоб у нинішній ситуації залишатись ефективним, він має змінити роль тактика на стратега, який реалізує потенціал своєї компанії та знає дорогу до довгострокової економічної вигоди. 

При цьому фінансовий директор не повинен керувати всіма процесами в компанії. Поточні та операційні завдання краще делегувати підлеглим чи передати на аутсорс. Це дозволить звільнити час для здійснення його основної функції — побудови та реалізації результативної фінансової стратегії.

Пройдіть комплексний курс «ACPM: Професійний фінансовий директор», щоб вивчити роботу з МСФЗ, основи внутрішнього аудиту, управлінський облік. Зареєструйтесь та пройдіть 1-й модуль курсу безкоштовно!

Рекомендуємо пройти:

Тесты для экономистов

Тесты для экономистов