Угода користувача

 1. Загальні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода), користування WEB-сайтом https://finacademy.net (далі Сайт) розроблена Адміністрацією Сайту і визначає умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов'язки його Адміністрації та Користувачів. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів (далі – Послуги). До Угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання окремих сервісів Сайту і розміщені у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту та його піддоменів реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття (Акцепт) Користувачем цієї Угоди.

1.4. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.5. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду шляхом проставляння відміток у відповідній графі анкети.

1.6. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:

 • WEB-сайт/Cайт сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет;
 • Піддомен (Сайт) домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційно-методичних матеріалів і послуг відповідно до умов договору та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони;
 • Онлайн-сервіс сервіс, що розташований за адресою https://finacademy.net, призначений для підвищення кваліфікації та/або професійних навичок фінансових фахівців;
 • Реєстрація на Сайті створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційно-методичних матеріалів і Послуг;
 • Авторизація введення Користувачем свого логіна та пароля для входу до свого Особистого кабінету в онлайн-сервісі;
 • Персональні дані будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певної або визначеної фізичної особи (Користувача);
 • Обробка персональних даних будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (реалізація, передання), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
 • Використання персональних даних будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єктів персональних даних або відповідно до закону;
 • Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Оферти цього Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Оферті, не є акцептом;
 • Користувач суб'єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власних інтересах для підвищення своєї кваліфікації та/або навичок як фінансового фахівця, яка зареєструвалася в онлайн-сервісі https://finacademy.net за допомогою мережі Інтернет;
 • Особистий кабінет розділ сайту, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації, за допомогою введення унікального логіна і пароля. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду і управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;
 • Контент (вміст) — будь-яке інформаційно значуще наповнення інформаційного ресурсу (Сайту) — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп'ютера з дотриманням відповідних законності, як правило, тільки для особистого користування;
 • Фрейм (HTML) — у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту;
 • Сторони — Адміністрація сайту та Користувач;

У цій Угоді можуть бути використані терміни, не визначені в п.1.6. Угоди. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Угоди, необхідно керуватися тлумаченням терміна згідно з чинним законодавством України.

Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

 1. Адміністрація Сайта

2.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розумієтьсяФізична особа-підприємець Верба Віталій Віталійович,який зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 21030000000063735 від 22.03.2011 року, адреса реєстрації: 69093, Україна,м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1/134; поштова адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 50.

2.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних і юридичних осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, можуть бути спрямовані на поштову адресу ФОП Верба В.В., зазначеній у п. 2.1. цієї Угоди.

 1. Загальні положення 

3.1. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації в онлайн-сервісі.

3.2 Повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди є здійснення Користувачем дій, спрямованих на послідовне виконання всіх реєстраційних процедур та отримання доступу до Особистого кабінету.

3.3. Прийняття умов цієї Угоди означає, що Користувач згоден з усіма положеннями цієї Угоди і зобов'язується їх дотримуватися.

3.4 Відносно функціонування та розвитку онлайн-сервісу Адміністрація керується законодавством України, цією Угодою, Політикою конфіденційності та іншими спеціальними документами, що розроблені або можуть бути розроблені та прийняті Адміністрацією, з метою регламентації надання Користувачеві доступу до функціоналу онлайн-сервісу.

3.5. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надана виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

3.6. Чинна редакція Угоди, опублікована за адресою https://finacademy.net/ua/polzovatelskoe-soglashenie-ukraina.

3.7. Адміністрація має право в будь-який час і без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни в зміст і функціональні можливості, пропоновані онлайн-сервісом, і (або) умовами надання послуг.

3.8. Дана Угода поширюється на всіх Користувачів Сайту, незалежно від мети їхнього використання Сайту, і являє собою публічну оферту. Дія даної Угоди поширюється на Користувачів з моменту Реєстрації та кожного наступного доступу до Сайту за допомогою Логіну та Паролю. Натисканням кнопки «Зареєструватися» Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайта. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років. У випадку незгоди з цими умовами Угоди або з її окремими положеннями Користувач зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Сайту. 

3.9. Існуючий на даний момент Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.

 1. Реєстрація на Сайті, тестовий доступ і статус Користувача

4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.

Адміністрація надає Користувачу після його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайт, курси, програми навчання, тестовий доступ для оцінки кваліфікації, а також доступ до статей і тезової інформації, розміщених на Сайті. 

4.1.1. Під час реєстрації на Сайті, Користувач має можливість обрати мову, на якій буде отримувати інформацію про Сайт та послуги.

4.2. Адміністрація надає Користувачу послуги тестового доступу на наступних умовах:

4.2.1. Після проходження Користувачем реєстрації на Сайті, Користувач отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, повідомлення з посиланням для підтвердження реєстрації. 

4.2.2. З моменту підтвердження реєстрації, Користувач в особистому кабінеті отримує безкоштовну можливість тестового доступу до онлайн-сервісу термін дії якого, вказаний в п. 4.2.4.

4.2.3. В тестовому доступі Користувач має можливість отримати тестовий доступ до онлайн-сервісу.

4.2.4. Тестовий доступ до онлайн-сервісу включає в себе доступ до першого модуля обраного Користувачем курсу дистанційного навчання на обмежений строк, який обчислюється в 10 (десять) календарних днів.

4.3. По закінченню терміну дії тестового доступу до онлайн-сервісу у разі якщо Користувач не оплате послуг з навчання за курсом дистанційного навчання, то Адміністрація закриває доступ до онлайн-сервісу.

4.4. Користувачами Сайту можуть бути юридичні особи, зареєстровані належним чином в установленому порядку та/або фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 3.8. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні Адміністрацією сервіси та ресурси Сайту протягом строку визначеного Адміністрацією.

4.5. Для реєстрації в онлайн-сервісі Користувач заповнює форму (анкету), достовірною, повною та точною інформацією про себе, або про особу, в інтересах якої він діють та зобов'язується підтримувати її в актуальному стані. Знайомиться зі змістом Політики конфіденційності та цієї Угоди, виражає свою згоду з викладеними умовами шляхом проставляння відміток у відповідній графі анкети.

4.5.1. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також П.І.Б. та контактний телефон. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після неї.

4.6. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України.

4.7. Після надання інформації, зазначеної у п. 4.5. та 4.5.1. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій, Користувач отримує доступ до онлайн-сервісу.

4.8. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати, що надана інформація невірна, неповна або неточна, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію та відмовити у використанні онлайн-сервісу.

4.9. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент запросити від Користувача підтвердження даних, зазначених під час реєстрації, і запросити підтверджуючі документи (зокрема документи, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Адміністрації, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації, що, своєю чергою, потягне за собою наслідки, передбачені п. 4.8. цієї Угоди.

4.10. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг, в тому числі, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту. 

4.11. Інформація про Користувача, що міститься в Особистому кабінеті, зберігається і обробляється онлайн-сервісом відповідно до законодавства України та Політики конфіденційності.

4.12. Вибраний Користувачем логін і наданий Адміністрацією Сайту пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

4.13. Якщо Користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються виконаними відповідними Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

4.14. Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщеним на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

 1. Порядок використання онлайн-сервісу

5.1. По завершенню реєстрації Користувач отримує доступ до онлайн-сервісу. Користувач зобов'язаний використовувати онлайн-сервіс та Особистий кабінет сумлінно, не порушуючи законодавство України, права і свободи третіх осіб, норми моралі та моральності.

5.2. Користувач має право використовувати матеріали онлайн-сервісу виключно для особистого некомерційного використання, за умови дотримання авторського права та права власності. Забороняється розповсюджувати, копіювати матеріали, розміщені в онлайн-сервісі повністю або частково, демонструвати їх або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання матеріалів, розміщених в онлайн-сервісі, на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється.

5.3. Звертаючись до Адміністрації або залишаючи коментар чи відгук на сайті, Користувач несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає моральність, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу третіх осіб або Адміністрації, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України.

5.4. Користувач, за допомогою апаратно-програмного забезпечення, використовуваного ним, може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies або подібні технології) для подальшої автоматичної авторизації в онлайн-сервісі.

5.5. Для забезпечення безпеки, Користувач повинен самостійно здійснювати завершення сеансів використання онлайн-сервісу за допомогою активного вікна "Вихід". 5.5 Адміністрація не несе відповідальності за втрату даних Користувача, а також інші наслідки будь-якого характеру, що можуть статися через порушення Користувачем положень цього пункту Угоди.

 1. Права та обов'язки Сторін

6.1. Адміністрація має право:

на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів онлайн-сервісу, у випадках передбачених Політикою конфіденційності та цією Угодою;

встановлювати будь-які обмеження у використанні онлайн-сервісу, у будь-який час змінювати цю Угоду в односторонньому порядку, опублікувавши на Сайті нову редакцію Угоди, без отримання згоди Користувача.

6.2. Адміністрація зобов'язана вживати всіх залежних від неї дій для забезпечення безперебійної роботи онлайн-сервісу.

6.3. Користувач має право:

 • звертатися до Адміністрації за консультацією з питань використання онлайн-сервісу;
 • направляти Адміністрації аргументовані пропозиції щодо поліпшення роботи онлайн-сервісу;
 • на доступ до інформаційних матеріалів в онлайн-сервісі при дотриманні умов цієї Угоди.

6.4. Користувач зобов'язаний:

 • не вчиняти дій, спрямованих на отримання доступу до чужого Особистого кабінету, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій;
 • самостійно стежити за змінами умов цієї Угоди на сайті;
 • не копіювати аудіо та відеоматеріали в онлайн-сервісі повністю або частково, не вести запис матеріалів, а також не фіксувати зміст матеріалів повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також не здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цією Угодою;
 • не поширювати (не розміщувати в Інтернеті, не публікувати в ЗМІ, не копіювати, не передавати або не перепродавати третім особам) у комерційних і некомерційних цілях інформацію, що отримується за допомогою онлайн-сервісу, не створювати на її основі інформаційні продукти, і не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, окрім як для особистого користування;
 • не використовувати інформаційні матеріали та відеозаписи як загалом, так і будь-яку їхню частину, в комерційних цілях, включно з проведенням заходів і публічною демонстрацією в будь-яких місцях, відкритих для вільного доступу;
 • не використовувати інформаційні матеріали та відеозаписи загалом, так і будь-якої їх частини, для виробництва інших продуктів або інтегрування в інші продукти;
 • сумлінно виконувати всі вимоги та рекомендації Адміністрації щодо використання онлайн-сервісу;
 • дотримуватися інших зобов'язань передбачених цією Угодою, Політикою конфіденційності та законодавством України.
 1. Інтелектуальні права

7.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою онлайн-сервісу, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, що розміщені в межах онлайн-сервісу, є об'єктами виключних прав Адміністрації.

7.2. Адміністрація надає Користувачеві право функціонального використання онлайн-сервісу в межах його загальних функціональних можливостей, при дотриманні Користувачем умов цієї Угоди.

7.3. Використання онлайн-сервісу іншими способами, зокрема шляхом копіювання (відтворення) елементів дизайну, що входять до складу онлайн-сервісу, програм для ЕОМ і баз даних, їхня декомпіляція, модифікація, і подальше розповсюдження, публічний показ, доведення до загального відома, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою.

7.4. Користувачам заборонено відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини онлайн-сервісу, окрім тих випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл від Адміністрації на вчинення зазначених дій, або в тому випадку, якщо вчинення зазначених дій прямо передбачено розділом онлайн-сервісу.

 1. Повідомлення

8.1. Реєструючись в онлайн-сервісі, Користувач дає свою згоду на отримання від Адміністрації, на зазначену під час реєстрації Користувачем електронну адресу, рекламних розсилок, інформаційних електронних повідомлень, зокрема для інформування Користувача про обмеження доступу до онлайн-сервісу у зв'язку з профілактичними роботами, порушеннями Користувача умов цієї Угоди, зміною функціоналу онлайн-сервісу або змісту.

 1. Відповідальність 

9.1. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання онлайн-сервісу, або неможливості доступу до онлайн-сервісу, несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача, заяви або поведінки будь-якої третьої особи в онлайн-сервісі.

9.2. Користувачі та Адміністрація погоджуються, що всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або у зв'язку з нею, вирішуватимуться шляхом переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки щодо цієї Угоди вирішуються згідно з нормами чинного українського законодавства.

9.3. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень Угоди.

9.4. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення Користувачами будь-яких положень цієї Угоди не позбавляє Адміністрацію права вчинити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Адміністрації від своїх прав в разі вчинення в подальшому подібних або подібних порушень або порушень інших положень цієї Угоди Користувачем.

9.5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами за припинення доступу до онлайн-сервісу в разі порушення Користувачами будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування онлайн-сервісом.

9.6. Користувачі погоджуються використовувати онлайн-сервіс та отримувати за допомогою нього інформацію на свій страх і ризик. Користувачі самостійно несуть відповідальність за можливі наслідки використання цієї інформації. Адміністрація відмовляється від будь-яких гарантій того, що онлайн-сервіс може не відповідати конкретним цілям і вимогам Користувачів.

 1. Персональні дані та їх використання

10.1. Мета, порядок, строки та всі інші істотні умови, за яких Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача, визначені в Політиці конфіденційності, що розміщена за адресою https://finacademy.net/politika-konfidencialnosli-ukraina.

 1. Прикінцеві положення

11.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не вирішені цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном "законодавство" розуміється законодавство України.

11.2. Звернення, пропозиції та претензії Користувача до Адміністрації у зв'язку з цією Угодою та всіма питаннями щодо функціонування онлайн-сервісу, порушеннями прав та інтересів третіх осіб під час його використання можуть бути надіслані на електронну пошту e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

11.3. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

11.4. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.

11.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

Дата публікації_____________________