Автор:

копірайтер проектів Фінансової академії Актив, Finassessment та Finrabota, UGC-редактор

Структура та організація роботи Польського рахункового бюро

2023-03-29
2720

Майже кожен український бухгалтер, що опинився у Польщі, пробує влаштуватись на роботу в рахункове бюро. Бо, по-перше, таких контор в країні дуже багато і там завжди є вакансії. А по-друге — робота в них надає супердосвід ведення бухобліку для клієнтів з різних галузей, що сприяє подальшій кар'єрі. Але щоб потрапити до бюро, треба мати уявлення, що це за контори і як вони влаштовані.

Тож в статті розберемо:

 • Що таке рахункове бюро і якими вони бувають
 • Чим займаються фахівці рахункових бюро
 • Бухгалтерія
 • Кадровий відділ
 • Податкові та юридичні консультанти
 • Як бюро взаємодіє з клієнтами та за що відповідає
 • Скільки в бюро платять бухгалтерам та як туди потрапити

Що таке рахункове бюро і якими вони бувають

Рахункове бюро або biuro rachunkowe — це бухгалтерська контора, що надає послуги з ведення бухобліку для бізнесу. Такі контори займаються всім, що стосується бухгалтерії на підприємстві: ведуть облік доходів і витрат, нараховують заробітну плату, розраховують податки, зберігають рахунки-фактури компанії, звітують до державних установ, консультують клієнтів.

Простіше кажучи, рахункові бюро звільняють підприємців від бухгалтерських питань, допомагають їм керувати фінансами та орієнтуватись в податковому законодавстві. Обсяг послуг бухгалтерських контор залежить від їхнього розміру, наявності спеціалістів із відповідними сертифікатами та специфіки діяльності:

 • невеликі рахункові бюро займаються насамперед бухгалтерським обліком і обслуговують малий та середній бізнес. Як пишуть на порталі inforlex.pl,  невеличких бюро у Польщі найбільше — понад 75%. В таких конторах зазвичай працюють 5-10 бухгалтерів, кожен з яких може вести від 10 компаній одночасно;

 • бухгалтерсько-кадрові бюро — окрім бухобліку, займаються веденням кадрової документації компаній, в таких офісах працюють окремо бухгалтери та кадровики;

 • великі бюро повного циклу, крім основних, пропонують ряд додаткових послуг: надають податкові консультації, допомагають в реєстрації бізнесу, представляють інтереси клієнтів в податковій та інших інстанціях. В таких бюро, окрім бухгалтерів і кадровиків, працюють юристи, аудитори та податкові радники. 

Також бюро може готувати фінансові аналізи та прогнози для своїх клієнтів. Якщо у підприємця немає великих офісних приміщень, може надавати послуги архівації документів. Тож коло обов'язків бухгалтерії зазвичай визначається потребами клієнтів. І чим більше фахівців з різних питань працює в конторі, тим більше справ вона може взяти на себе. 

Чим займаються фахівці рахункових бюро

Завдяки різним сферам послуг, великі бюро можуть бути розділені на кілька відділів, які займаються певним напрямком. Наприклад, бухгалтерія, відділ кадрів і заробітної плати, відділ податкових та юридичних консультантів тощо. Розглянемо, чим займається кожен відділ та які послуги можуть надавати бюро.

Бухгалтерія

Перш за все, бухгалтерія займається веденням бухгалтерського обліку підприємств, що передбачає роботу з документацією клієнтів:

 • ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, створення плану рахунків та облікової політики;

 • книга обліку доходів і витрат — бюро оформлює книгу та допомагає в її заповненні, що захищає бізнес від помилок та штрафів;

 • облік основних засобів та обладнання — бухгалтерія періодично перевіряє фактичний стан активів і зобов'язань компанії, проводить їхню оцінку;

 • облік податків VAT, PIT, CIT — бюро розраховує та сплачує податки, складає та подає декларації до податкової.

Також бухгалтери ведуть банківські рахунки клієнтів, готують банківські перекази та виписки, ведуть облік виручки. Можуть займатись фінансовим аналізом, управлінським обліком компанії, співпрацювати з аудиторами з боку замовника. 

Робота з бухгалтерськими документами в бюро проходить в кілька етапів і чітко розподілена між фахівцями. Як писали в статті про самостійних бухгалтерів, в рахунковому бюро існує чітка ієрархія, де кожен фахівець виконує свою справу. Асистент бухгалтера розподіляє та вносить документи в облікову систему та архівує їх. Молодші фахівці роблять проводки та формують декларації. Однак найважливішу роботу виконують саме самостійні бухгалтери, які відповідають за звітність та консультування клієнтів.

Кадровий відділ

Питання кадрів тісно пов'язані з бухгалтерською документацією, але в польських бюро цим займаються окремі фахівці — кадровики. Їхня робота охоплює підготовку трудових договорів, реєстрацію працівників в установі соціального страхування (ZUS), підготовку звітів, а також поточне обслуговування працівників підприємства-замовника.

До обов’язків кадровиків входять:

 • розрахунки з ZUS — підготовка платіжних відомостей та сплата внесків;

 • звітність до Центрального статистичного управління (GUS);

 • розрахунок заробітної плати;

 • ведення особових справ працівників та облік робочого часу;

 • підготовка довідок — оформлення відпусток, лікарняних, відряджень тощо.

Податкові та юридичні консультанти

В Польщі можуть консультувати з питань оподаткування лише податкові радники, які отримали сертифікацію та внесені до реєстру податкових радників, який веде Національна палата податкових радників. В Польщі існує обов’язкове страхування відповідальності податкових консультантів. На випадок, якщо консультант допустить помилку і клієнт через це отримає штраф, страхова компанія покриє ці збитки. Мінімальна гарантійна сума страхування відповідальності фахівця перед третіми особами становить 10 000 євро.

Що зазвичай роблять податкові радники:

 • надають роз’яснення щодо податкових та митних зобов'язань;

 • ведуть податкові книги, податковий облік від імені та в інтересах замовника;

 • складають податкову звітність або допомагають з цього приводу;

 • консультують з питань міжнародного податкового права тощо.

Також вони представляють інтереси клієнтів в державних установах, податкових органах чи адміністративних судах, діючи на підставі договору: ведуть документацію, надсилають листи. І представляють інтереси клієнтів у межах зобов'язань, що випливають з митного права.

Часто податкові радники працюють разом із юристами. Юридичні консультанти в бюро допомагають підприємцям з питань відкриття, розвитку та ліквідації бізнесу. Можуть допомагати з оформленням документів, перевіряти благонадійність підрядників або сприяти стягненню прострочених платежів з боржників. 

Як бюро взаємодіє з клієнтами та за що відповідає

Бухгалтерські бюро обслуговують не тільки клієнтів, які ведуть повний облік, але й тих, що ведуть податкову книгу доходів і витрат або сплачують одноразово зареєстровані доходи. Тобто до бухгалтерії може звернутись як ТОВ, так і ФОП. 

Щоб бухгалтерія могла вести облік, підприємці мають щомісяця передавати рахунки та всі необхідні документи в бюро. І тут є два варіанти взаємодії:

 • деякі контори надають окрему послугу, коли їхній співробітник приїжджає до клієнта для збору необхідних паперів;

 • або клієнти самі привозять документи в офіс бухгалтерії, відправляють їх поштою, кур'єром чи надсилають в електронному вигляді. 

Після чого починається робота бухгалтерів: вони обробляють документи, вносять їх у систему, готують фінансові звіти, податкові декларації та інше. Сповіщають клієнтів про розмір виплат працівникам та внесків в ZUS. При цьому замовник завжди має доступ до всієї поданої документації. Щомісяця бухгалтерія виставляє своїм клієнтам рахунки на обумовлену в договорі суму, але сума перераховується, якщо були додаткові послуги. 

Всі деталі співпраці між бухгалтерією та клієнтом прописують в договорі. І окремий пункт в ньому — це відповідальність бюро та клієнта. 

 • Підприємець, що передає бухгалтерію на аутсорс, все одно несе відповідальність перед державними органами за правильність і певність розрахунків своєї діяльності. Клієнт може вимагати від бухгалтерії лише належне виконання договору. 

 • Бухгалтерія зобов'язана грамотно вести бухгалтерський облік згідно із законодавством. І у разі помилки в бухобліку підприємець може пред'явити цивільний позов з вимогою відшкодувати збитки. 

Для таких випадків існує спеціальне страхування, яке захищає бюро від претензій з боку клієнтів та допомагає компенсувати збитки у разі допущенних помилок працівниками бюро. Тому в інтересах підприємця, щоб у договорі з бухгалтерською компанією було зазначено про страхування цивільної відповідальності, зокрема номер її страхового поліса. 

За що не несе відповідальності бухгалтерія:

 • за помилки, що виникли внаслідок приховування інформації клієнтом;

 • за фінансові проблеми замовника;

 • за податкові зобов'язання клієнтів та за зобов'язання зі сплати внесків в ZUS.

Податкова служба не може вимагати від бухгалтерії погашення податкової заборгованості клієнтів, яка утворилася через помилки в розрахунках. Податкову відповідальність завжди несе підприємець, навіть якщо має договір з бюро.

Важливо! Щоб уникнути юридичних проблем та штрафів, перед укладанням договору з бюро, клієнт має завчасно повідомити про це податкову службу. А саме подати заяву протягом 15 календарних днів з дня передачі бухгалтерських документів до бюро. 

Скільки в бюро платять бухгалтерам та як туди потрапити

Робота в рахунковому бюро вважається престижною та добре оплачуваною. За даними порталу Wynagrodzenia на січень 2023 року, в середньому бухгалтерам платять 5 100 - 7 100 злотих на місяць. Для порівняння, фахівці з кадрового обліку заробляють в бюро від 4620 до 6560 злотих. Заробітна платня залежить від досвіду фахівця та розміру контори. 

Окрім гарної зарплатні, в рахункових бюро фахівці отримують великий досвід роботи з компаніями різних галузей та форм власності. Тож, за рік-два постійної практики в бюро бухгалтер стає суперфахівцем та може влаштуватись в бухгалтерію будь-якого великого підприємства чи відкрити власну контору. Або може надалі розвиватись в бюро, розширюючи сферу діяльності в кадровому відділі чи стати податковим радником.

Але щоб потрапити у бухгалтерське бюро, фахівцю вже треба мати неабияку базу: знати законодавство Польщі, розуміти засади бухобліку та оподаткування, вміти працювати з ним на практиці та не боятись відповідальності. Вміти продемонструвати ці знання на співбесіді та пройти стажування, на яке в бюро складають окремий договір. 

Як потрапити на роботу до такої контори — дізнайтесь з безкоштовного запису вебінару від нашого нового тьютора. А підготуватись до роботи можна на двох онлайн-курсах: «Затребуваний бухгалтер в Польщі» — якщо треба опанувати бухоблік з нуля, і «Самостійний бухгалтер в Польщі» — якщо бажаєте навчитись працювати на аутсорсі. 


Запишіться на будь-який курс для бухгалтерів Польщі, щоб отримати повну теоретичну та практичну базу для роботи в бюро, а також підтвердити кваліфікацію міжнародним дипломом ACPM. Перший урок курсу — безкоштовно!

Рекомендуємо пройти:

Тест: Инновации в компании

Тест: Инновации в компании