Автор:

копірайтер проектів Фінансової академії Актив, Finassessment та Finrabota, UGC-редактор

МСФЗ 2023: ключові зміни та нюанси переходу

2023-05-08
2130

Щороку Рада МСФЗ оновлює міжнародні стандарти фінансової звітності: випускає як нові документи, так і доповнює чинні стандарти. Так у 2020 році вийшли множинні поправки до IFRS 3, IAS 1 та IAS 8. А у 2021 році, крім змін до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» та IAS 21 «Вплив зміни обмінних валютних курсів», планували запустити новий стандарт IFRS 17. Але його запуск відклали до 2023 року. Натомість навесні продовжили термін дії пільг з оренди у зв'язку із COVID-19. І змінили низку МСФЗ, пов'язаних із реформою базової відсоткової ставки IBOR. Ці оновлення актуальні вже у 2022 році.  

Які зміни в МСФЗ відбулися за останній рік, які оновлені стандарти набирають чинності у 2022 році, та як компаніям і фахівцям впоратись з непростим впровадженням міжнародних стандартів — розглянемо у статті.

Що змінилось у МСФЗ за 2021 рік 

За останній рік у МСФЗ з'явилося багато нового. Ось кілька змін, які будуть актуальними впродовж 2022-го.

 • Продовжили дію пільг з оренди — поправки до МСФЗ 16 

У березні 2021 року вийшла поправка до МСФЗ 16, яка ще на рік продовжила пільги для орендарів. Нагадаємо, вперше це рішення запровадили у червні 2020-го через різкий спад відвідуваності торгових центрів. Рада МСФЗ дозволила орендарям не оцінювати, чи є орендна поступка, яка пов'язана з COVID-19, модифікацією угоди з оренди. До поступок могли входити як кредитні канікули, так і відстрочка орендних платежів на певний період.

Згідно з останньою поправкою, орендар може застосовувати поступки лише до тих пільг з оренди, які пов'язані з пандемією COVID-19. І лише за дотримання трьох умов: 

 • скорочення орендних платежів призводить до перегляду суми відшкодування за оренду таким чином, що вона залишається в колишньому розмірі або стає менше суми відшкодування до зміни;

 • зниження стосується лише платежів за оренду, які підлягали сплаті до 30 червня 2022 року; 

 • немає суттєвих змін за інших умов угоди оренди. 

Застосовувати цю поправку для річних звітних періодів почали з 1 квітня 2021 року.

 • Реформа базової відсоткової ставки IBOR 

Завершили другий етап проєкту «IBOR» та поправили одразу 5 стандартів, пов'язаних із реформою за базовими відсотковими ставками. 

 • Доповнили стандарти МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» положеннями про хеджування. Згідно з поправкою, заміна ставок в наявних фінансових інструментах повинна розглядатись як зміна плаваючої відсоткової ставки. А зміни до документації з хеджування можна вносити, не припиняючи відносин хеджування. 

 • Додали до стандарту МСФЗ (IFRS) 16 пункти 104-106, за якими орендар повинен враховувати заміну ставок в наявних угодах як модифікацію договору з повторною оцінкою зобов'язання з оренди. 

 • У стандарті МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» з'явилися нові вимоги, як розкривати інформацію про управління переходом на ставки RFR та пов'язані з ними ризиками. А також інформацію про фінансові інструменти, які ще не перейшли на RFR у розбивці за кожною значущою ставкою IBOR.

 • У МСФЗ 4 «Договори страхування» додали положення про зміну основи для визначення грошових потоків за угодами, викликану реформою IBOR. Поправка стосується страховиків, які застосовують тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

Нагадаємо, що ставки IBOR перестали публікувати з 31 грудня 2021 року. Їх замінили на безризикові RFR в угодах та умовах фінансових інструментів.

 • Щорічне оновлення Таксономії МСФЗ

Таксономія МСФЗ (IFRS Taxonomy) — це єдиний формат електронного подання фінансової звітності за МСФЗ. Проєкт розробив Комітет з МСФЗ та щорічно його оновлює з урахуванням вимог до подання звітності. У 2021 році фонд МСФЗ опублікував IFRS Taxonomy 2021 з передбачуваними змінами «Technology Update». Зміни відображають розвиток технологій, що лежать в основі Таксономії або належать до неї. Враховують відмінності у стандартах та практиках, а також покликані підтримувати використання Таксономії МСФЗ у різних нормативних середовищах.

Зміни передбачають: 

 • оновлення специфікації XBRL [Реєстр типів даних 1.1 та Реєстр перетворень 4];

 • використання адрес HTTPS (а не HTTP) для файлів XBRL Таксономії МСФЗ;

 • зміни в URI-посиланнях; 

 • додаткові точки входу до Таксономії МСФЗ; 

 • зміни у заголовках для визначення ролей бази посилань. 

Також з 2021 року файли Таксономії МСФЗ разом із попередніми версіями документа та спрощеною Ілюстрованою Таксономією МСФЗ переклали українською, корейською, іспанською та турецькою мовами. Почитати переклади можна на сайті Ради МСФЗ.

Ключові зміни МСФЗ у 2022 році

Нових стандартів цього року немає. Зате вже з 1 січня 2022 року набули чинності поправки до низки МСФЗ. 

 • МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» — нове посилання на Концептуальні основи 

У МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу» оновили посилання на Концептуальні основи фінансової звітності (тепер посилання 2018 року замість 2001-го), без зміни вимог до бухгалтерського обліку для об'єднань бізнесу. Нове посилання дозволяє визначити, що є активом або зобов'язанням при об'єднанні бізнесу.

Крім того, у МСФЗ 3 є новий виняток щодо зобов'язань та умовних зобов'язань. Організація, що застосовує МСФЗ (IFRS) 3, має за деякими видами зобов'язань звертатись до МСФЗ (IAS) 37 або до Роз'яснення IFRIC 21 «Збори», а не до Концептуальних основ фінансової звітності 2018 року. Без цього винятку організації довелося б визнавати деякі зобов'язання при об'єднанні бізнесу, які вона не визнавала б за МСФЗ (IAS) 37. Також покупець не зобов'язаний визнавати умовні активи, що визначають за МСФЗ (IAS) 37 на дату придбання.

 • Поправка до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» — виручка до використання за призначенням 

Згідно з МСФЗ (IAS) 16, вартість активу включає будь-які витрати на його доставку та підготовку до експлуатації, включно з витратами на перевірку належного функціонування активу. 

Поправка до МСФЗ (IAS) 16 забороняє компаніям віднімати від вартості основних засобів суми, отримані від продажу вироблених об'єктів чи виробів, доки організація готує цей актив до використання. Натомість компанія повинна визнавати доходи від таких продажів разом із витратами у складі прибутку або збитку. Для оцінки вартості таких активів організація повинна застосовувати МСФЗ (IAS) 2 «Запаси» без урахування амортизації, оскільки актив ще не готовий до цільового використання.

 • Зміни до МСФЗ (IAS) 37 — обтяжливі договори та вартість виконання договору 

Відповідно до МСФЗ (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи», обтяжливим вважають договір, за яким неминучі витрати на виконання зобов'язань перевищують очікувані економічні вигоди. 

Виправлення визначає, які витрати компанія повинна включати під час оцінки збитковості договору. Так, у прямі витрати на виконання входять: 

 • додаткові витрати на виконання такого договору (наприклад, прямі витрати на оплату праці та матеріалів); 

 • розподіл інших витрат, що безпосередньо відносять до виконання договорів (наприклад, розподіл амортизаційних відрахувань стосовно об'єкта основних засобів, що використовують для виконання договору). 

Оскільки раніше деякі організації включали у витрати виконання договору лише додаткові витрати, застосування поправки дозволить визнавати великий обсяг резервів під обтяжливі договори.

 • Щорічні покращення МСФЗ, цикл 2018-2020 

Поліпшення включають незначні зміни до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство». А також зміни в ілюстративних прикладах МСФЗ 16 «Оренда».

 • У поправці до МСФЗ (IFRS) 9 зазначено, які платежі потрібно включати до «10% тесту» для припинення визнання фінансових зобов'язань. Наприклад, у тест не включатимуть витрати чи платежі на користь третіх сторін.

 • Зміна до МСФЗ 1 стосується дочірніх підприємств, які вперше застосовують МСФЗ. Дочірній організації дозволять використовувати звільнення, якщо вона почала використовувати МСФЗ пізніше материнської компанії. Організації, які застосовують це звільнення, зможуть оцінювати накопичені курсові різниці, показуючи суми, відображені материнською організацією та накопичені з дати її переходу на МСФЗ. Ця поправка також стосується асоційованих та спільних підприємств, які користуються тим самим звільненням МСФЗ (IFRS) 1.

 • В МСФЗ (IAS) 41 «Сільське господарство» видалили вимогу щодо виключення грошових потоків для оподаткування оцінкою за справедливою вартістю. Очікується, що поправка допоможе дотримуватись вимог щодо дисконтування грошових потоків після оподаткування. 

 • В ілюстративному прикладі 13 до МСФЗ (IFRS) 16 прибрали приклад платежів орендодавця, які стосуються поліпшень орендованого майна. Така поправка дозволить уникнути розбіжностей щодо обліку покращень орендованого майна.

Як відбувається перехід на МСФЗ у світі 

Починаючи з 2005 року майже всі підприємства світу погодились з офіційним прийняттям та переходом на МСФЗ. Компанії багатьох країн світу вирішили використовувати МСФЗ за основу для складання фінансової документації. З цього моменту кількість держав, які запровадили міжнародні стандарти, стрімко зростає. 

У 2005 році кількість охочих здійснити перехід на МСФЗ становила 90. Через рік кількість цих країн була вже 100. За прогнозами голови Ради з МСФЗ, які він висловив у 2007 році, у 2015 році вимагатимуть або дозволятимуть використовувати МСФЗ вже у 150 країнах світу. І його прогнози справдились. На січень 2013 року вже понад 120 країн вимагали чи дозволяли застосовувати МСФЗ.

Згідно з офіційними даними Ради з МСФЗ, на 12 грудня 2016 року вже в 149 країнах застосовують міжнародні стандарти для формування фінансової звітності, а з 2019 року складати звітність за МСФЗ вже зобов'язані компанії у 166 країнах світу. Йдеться про банки, страхові компанії, відкриті акціонерні товариства (ВАТ), підприємства, які видобувають корисні копалини загальнодержавного значення, а також компанії, акції яких котируються на біржах.

У 2021 році перейшов на МСФЗ і Узбекистан. Згідно із постановою Президента Республіки Узбекистан від 24 лютого 2020 року №ПП-4611 «Про додаткові заходи щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності» першими облік за МСФЗ організували великі платники податків: акціонерні товариства, комерційні банки, страхові організації та юридичні особи. Вони складають фінансову звітність з МСФЗ, починаючи з підсумків 2021 року.

Відповідно бухгалтерам та фінансовим фахівцям, які так чи інакше пов'язані з цими категоріями підприємств, необхідно навчитись працювати зі звітністю за МСФЗ. А також розібратись в нюансах трансформації та консолідації фінансової звітності за міжнародними стандартами, аби бути цінним фахівцем на підприємстві.

Проблеми переходу на МСФЗ 

Впровадження МСФЗ, як і будь-який інший процес, тісно пов'язаний з труднощами та супутніми проблемами. Перша проблема, з якою стикаються компанії, які бажають здійснити перехід на МСФЗ, — психологічний чинник фахівців. Істотні відмінності понять у термінах міжнародних та національних стандартів призводять до необхідної психологічної перебудови працівників. 

За вимогами Комітету з МСФЗ, держави, які ухвалили рішення запровадити міжнародні стандарти, не мають права коментувати чи змінювати вихідний текст. Іншими словами, країни, які погодились перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності, мають зобов'язати усі підприємства, компанії та організації працювати з оригінальним текстом. Якщо організації не можуть роз'яснити певні моменти, вони мають самостійно чи з допомогою професійних компаній отримати відповіді на свої запитання.

В англомовній версії МСФЗ (в оригіналі) дуже багато понять, яким немає точної відповідності та еквівалента у багатьох країнах. Фахівцям, які працюють із міжнародними стандартами, доводиться або користуватись новою системою термінів та понять, або приймати в лексику англомовні варіанти назв. До того ж немає певного та регламентованого механізму отримання роз'яснень у разі непорозумінь чи неясностей в умовах функціонування підприємства за МСФЗ. А вартість консультації іноземних професіоналів дуже висока, переклад та інші пояснення міжнародних стандартів супроводжуються неабиякими витратами.

Тому основна проблема впровадження МСФЗ на практиці — невідповідність міжнародних стандартів психології фахівців та чинній бухгалтерській практиці. 

Друга проблема — трансформація фінансової звітності в МСФЗ. Багато економік країн, які перейшли на МСФЗ, дуже відрізняються від західної. Це полягає у відсутності фінансових ринків або їхньої нерозвиненості. А це, в свою чергу, супроводжується неможливістю застосування міжнародних концепцій ведення бухгалтерського обліку. І деякі практичні розрахунки стають відносними.

Шляхи впровадження МСФЗ 

Головним рішенням в такому разі може бути розробка цілеспрямованих програм, і курсів підготовки фахівців бухгалтерії та інших фінансових відділів. Підвищення їхньої кваліфікації має бути спрямоване на складання та самостійний аналіз звітності, а не на технічні питання ведення бухгалтерського обліку. 

Наявні варіанти переходу на МСФЗ: 

 • прийняти МСФЗ у тому вигляді, як вони є; 

 • прийняти міжнародні стандарти з можливістю їхньої «обмеженої модифікації»;

 • розробити національні стандарти фінансової звітності, максимально гармонізуючи їх із МСФЗ.

Переваги та необхідність переходу на МСФЗ

Чим викликана необхідність переходу на МСФЗ

Плюси в результаті переходу

компанія працює з іноземними банками

зниження відсоткової ставки, оскільки інвестори можуть об'єктивно оцінити ризики

вимогою власника бізнесу

 • МСФЗ забезпечує об'єктивність та прозорість звітів;

 • можливість використовувати звіт в управлінських цілях.

керівники прагнуть підвищити ефективність бізнесу

 • можливість використовувати звіт з управлінською метою;

 • немає потреби створювати принципи обліку господарських операцій;

 • МСФЗ значно спрощує проблему ведення обліку та його регламентації.

Щоб залишатись цінним фахівцем, коли компанія переходить на міжнародні стандарти, потрібно мати практичні навички роботи з МСФЗ та міжнародні дипломи, на кшталт, АССА DipIFR(rus) та ACPM. Вони не тільки рішуче підтверджують кваліфікацію в цій галузі, але й підвищують статус фахівця та підсилюють його шанси на кар'єрне зростання. 

Вивчити міжнародну мову фінансової звітності, навчитись впевнено працювати з МСФЗ та підготуватись до іспитів на міжнародні дипломи АССА та ACPM можна за власним графіком на курсах нашої академії.

Оберіть відповідну програму та зареєструйтесь, щоб переглянути 1-й урок безкоштовно, ознайомитись з матеріалом курсу та оцінити зручність онлайн-навчання.

Рекомендуємо пройти:

Тест по МСФО с ответами

Тест по МСФО с ответами