Об авторе

головний редактор блогу Фінансової Академії Актив, Finassessment та Finrabota, креатор email-розсилок


Тьютор Фінансової Академії Актив. Професійний бухгалтер, викладач фінансово-економічних дисциплін з 11-річним досвідом. Дипломований в АССА фахівець із міжнародних стандартів фінансової звітності. Професійний внутрішній аудитор. Спеціаліст-практик з управлінського обліку та бюджетування із сертифікатом CIMA.

Чому необхідно вивчати фінансовий менеджмент?

2023-04-14
152

Однією з основних умов стабільного функціонування будь-якого підприємства є грамотно та коректно обрана стратегія підприємницької діяльності. І ключову роль у створенні цієї стратегії відіграє фінансовий менеджмент.

Сутність фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент — це фінансова наука, яка вивчає методи ефективного використання власного та позикового капіталу компанії, способи отримання найбільшого прибутку при найменшому ризику, та швидкого збільшення капіталу. Фінансовий менеджмент відповідає на запитання, як можна легко і швидко перетворити підприємство з нецікавого на привабливе для інвесторів. 

Це певна система принципів, форм та методів, які застосовують для коректного регулювання фінансової діяльності підприємства. Саме фінансовий менеджмент відповідає за ухвалення інвестиційних рішень та виявлення для них фінансових джерел. Тобто відповідає на запитання, де взяти гроші та що з ними далі робити. 

Актуальність застосування фінансового менеджменту також обумовлена тим, що сучасні економічні реалії та вимоги світового ринку передбачають постійний розвиток. Успішний бізнес не може стояти на місці, він має зростати, розширюватись, знаходити нові шляхи самореалізації.

Напрями діяльності фінансового менеджменту 

Напрями діяльності фінансового менеджменту — це сфери діяльності (або закриті зони відповідальності) фінансових менеджерів у процесі виконання їхніх функцій.

Цілі та завдання фінансового менеджменту

Основною метою фінансового управління є максимізація вартості підприємства шляхом нарощування капіталу.

Деталізовані цілі фінансового менеджменту: 

 • ефективне функціонування та зміцнення позицій на конкурентному ринку; 

 • запобігання розоренню компанії та фінансовій неспроможності; 

 • досягнення лідерства на ринку та ефективне функціонування в умовах конкуренції; 

 • досягнення максимального темпу зростання вартості організації; 

 • стійкий темп зростання резерву фірми; 

 • максимальне збільшення отриманого прибутку; 

 • зведення до мінімуму витрат підприємства; 

 • гарантування прибутковості та економічної ефективності.

Як керувати ефективністю компанії за допомогою фінансового менеджменту — дізнайтесь із запису безкоштовного вебінару «Роль фінансового менеджера в управлінні ефективністю компанії».

Базові концепції фінансового менеджменту

Концепція

Сенс 

Грошового потоку

 • розпізнавання грошового потоку, його тривалість та вид; 

 • оцінка факторів, що визначають величину його показників; 

 • визначення коефіцієнта дисконтування; 

 • оцінка ризику, який пов'язаний з цим потоком та спосіб його обліку.

Компромісу між ризиком та прибутковістю

Будь-який дохід у бізнесі прямо пропорційно пов'язаний із ризиком. Тобто чим вище очікується прибуток, тим більше рівень ризику можливого неотримання цього прибутку. Найчастіше у фінансовому менеджменті ставлять 2 цілі: максимізація прибутковості та мінімізація витрат. Але досягнення раціональних пропорцій між ризиками та доходами — ідеальне рішення.

Вартість капіталу

Усі джерела фінансового забезпечення організації мають певну вартість. Вартість капіталу — мінімальна сума, яка необхідна для відшкодування витрат на обслуговування даного ресурсу, і яка забезпечує прибутковість компанії. Ця концепція відіграє важливу роль при дослідженні інвестиційних вкладень та підборі запасних варіантів фінансових засобів. Завдання менеджера — обрати найефективніший і найвигідніший проєкт.

Ефективності ринку цінних паперів

Рівень ефективності ринку цінних паперів залежить від ступеня його інформаційної наповненості та доступності інформації для учасників ринку. Цю концепцію також називають гіпотезою ефективності ринку. 

 

Інформаційна ефективність ринку настає у випадках:

 
 • великої сукупності виробників та споживачів;

 • безкоштовного надання інформації усім суб'єктам ринку в один і той самий час; 

 • відсутність трансакційних витрат, податків та зборів, а також інших факторів, що перешкоджають укладенню угод; 

 • коли на загальний рівень цін не впливають угоди фізичних або юридичних осіб; 

 • поведінка суб'єктів ринку раціональна та спрямована на отримання максимальної вигоди; 

 • всі учасники ринку апріорі не можуть отримати наднормативні доходи.

Асиметричної інформації

Деякі категорії осіб можуть мати конфіденційну інформацію, доступ до якої закрито для інших учасників ринку. Носіями такої інформації найчастіше стають менеджери, управлінці, фінансові директори фірм.

Агентських відносин

Вирівнювання розриву між функціями володіння, управління та контролю. Не завжди інтереси управлінця компанією збігаються з інтересами його працівників. Власникам організацій не завжди необхідно досконало знати методи управління бізнесом. Це пояснюють існуванням альтернативних варіантів прийняття рішень, де одні спрямовані на отримання моментального прибутку, а інші — на майбутні доходи.

Альтернативних витрат

Будь-яке фінансове рішення має, як мінімум, одну альтернативу. І прийняття одного варіанта неминуче тягне за собою відмову від альтернативного.

Доскональне володіння концепціями фінансового менеджменту та їх взаємозв'язком призводить до прийняття ефективних, зважених, вигідних та раціональних рішень у процесі управління фінансовими потоками підприємства.

Функції фінансового менеджменту 

Будь-який процес чи діяльність передбачає наявність певних функцій. Функції фінансового менеджменту поділені на 2 формати:

Фінансовий менеджмент — що це за професія?

Актуальність та затребуваність фінансового менеджменту в сучасному бізнесі викликає величезний попит на кваліфікованих фахівців, що значно перевищує пропозицію на ринку праці. Це говорить про те, що людина, яка має знання у сфері фінансового менеджменту, може розраховувати не лише на гарантоване працевлаштування та стабільно високий заробіток. Але й на стрімкий розвиток кар'єри. 

Отже, що має знати та уміти фахівець, який претендує на посаду фінансового менеджера?

Знати 

Уміти

Фінансовий та виробничий аналіз

Розуміти та «читати» бухгалтерський баланс

Теорія менеджменту, фінансів, кредитів

Розуміти та читати фінансову інформацію

Економічна статистика

Аналізувати результати господарської діяльності

Фінансове законодавство

Оцінювати ризики, результати вкладення капіталу

Види та порядок обігу цінних паперів на ринку

Робити інвестиційні прогнози

Керування персоналом

Розробляти та складати фінансові плани

Запишіться на курс «ACPM: Фінансовий менеджмент», щоб отримати нові та систематизувати наявні знання з управління фінансами компанії! Пройдіть перший модуль курсу безкоштовно, щоб дізнатись наскільки зручно підвищувати кваліфікацію онлайн!
Як ви вважаєте, кому крім фінансових менеджерів корисно знати основи фінансового аналізу та планування?