Автор:

копірайтер проектів Фінансової академії Актив, Finassessment та Finrabota, UGC-редактор

Які завдання будуть на іспиті ДипІФР у грудні 2022-го: статистика та прогнози

2022-11-30
384

Лічені тижні залишились до зимового іспиту ДипІФР, а отже саме час кандидатам на диплом повторити ключові теми. Але які саме питання та за якими стандартами будуть на іспиті — передбачити складно. Екзаменатор постійно змінює послідовність тестування стандартів, іноді додає «торпедні» завдання, на які ніхто не очікував та комбінує теми. До того ж з грудня 2021 року програму іспиту розширили. Тож будувати прогнози на найближчий іспит стає дедалі складніше.

Щоб допомогти студентам у фінальній підготовці до іспиту, ми все ж спробували зробити невеликий прогноз із тьютором академії Євгенією Ілюхіною. У статті розберемо:

 • Як формують прогноз ДипІФР
 • Питання та нові теми на іспиті ДипІФР
 • Як готуватись до консолідаційного завдання
 • МСФЗ, які найчастіше перевіряють на іспиті
 • Стандарти, які давно були на іспиті
 • З якими питаннями погано впорались на минулих сесіях

Як формують прогноз ДипІФР

Щоб передбачити, які теми та стандарти будуть на черговому іспиті, зовсім не потрібні надздібності або навіть чари. Все що потрібно — це сухі розрахунки та логіка.

- Прогноз формується так: складаємо перелік екзаменаційних тем та дивимось, скільки разів вони вже були на іспиті, — пояснює тьюторЄвгенія Ілюхіна. — Потім їх треба розділити на загальну кількість іспитів, щоб отримати відсоток популярності тем в екзаменатора. Для точності треба окремо рахувати за кожним блоком питань. Перше питання завжди консолідація — це або баланс, або ЗСД (звіт про сукупний дохід зі звітом про зміну капіталу або без нього). Також робиться прогноз щодо мікропитань у примітках до консолідації.

За словами тьютора, так само вираховують улюблені теми екзаменатора, які давно не тестувалися на іспиті. На них тьютор робить найвищий прогноз. Також Євгенія радить врахувати теми, з якими дуже погано впорались кандидати на попередніх двох сесіях. Ще варто подивитись зміни у програмі та врахувати нові стандарти, які випустили минулого року.

Список стандартів, які набули чинності минулого року і можуть бути на іспиті, можна переглянути самостійно в розділі з документами, що екзаменуються, на сайті АССА. Решту питань розберемо в статті.

Питання та нові теми на іспиті ДипІФР

З грудня 2021 року АССА розширили діапазон питань, які екзаменують, тому тепер не всі студенти отримують однакові питання на іспиті. Наприклад, у червні 2022 року було два різні варіанти другого та четвертого питань, але в АССА опублікували лише один варіант цих питань.

Це означає, що тепер екзаменатор складає питання на більшу кількість балів, а на сайті АССА публікує приклади питань і відповідей минулих сесій, як і раніше, на 100 балів. Цього, звичайно, достатньо для підготовки до майбутніх іспитів. Але значно ускладнює будь-яке прогнозування за завданнями та додає ефекту несподіванки.

Крім цього, у програму ДипІФР додали дві теми:

 • фундаментальні етичні та професійні принципи — за відповідями на такі питання екзаменатор визначає, наскільки кандидат вміє оцінювати та обговорювати етичні та професійні проблеми при дотриманні стандартів бухгалтерського обліку;

 • опис характеру короткострокових, довгострокових винагород працівникам (у різних випадках).

Друга тема вже була на іспиті цього літа. У першому завданні другого питання про компанію «Гамма» вперше тестували тему виплат пайовими інструментами найманим працівникам з правом вибору способу оплати. Завдання виявилося новим і тому одним із найскладніших на іспиті. Тож варто звернути увагу на нові теми і під час підготовки до зимового іспиту. Що це за питання та як до них готуватись, розглядали в статті про підготовку до зимового ДипІФР 2021.

До речі, із програми іспитів на грудень 2022 та червень 2023 виключили деякі теми. Наприклад, тепер не буде питань щодо фінансової звітності банків, підготовки звітів про рух грошових коштів, обліку для страхових організацій тощо. Повний перелік виключених тем можна переглянути в програмі ДипІФР на сайті АССА

Як готуватись до консолідаційного завдання

Хоча важливість консолідації у новому форматі іспиту (який набув чинності з 2019 року) знизилась із 40 балів до 25, готуватись до цього питання варто так само ретельно, як і раніше. Розв’язування завдання потрібно довести до автоматизму, щоб довго на ньому не засиджуватись.

Який звіт доведеться консолідувати у грудні 2022 року, передбачити складно. До грудня 2015 року в першому завданні в певному порядку чергували звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про сукупний дохід (спільно зі звітом про зміну капіталу або без нього). Дві сесії поспіль була консолідація ЗФС, наступні дві сесії — ЗСД. Тому було досить просто прогнозувати. Але з червневої сесії 2016 року почалося чергування через один раз: одна сесія ЗФС, інша ЗСД.

Оскільки у червні 2022 року було завдання на баланс, цілком закономірно, що у грудні екзаменатор може тестувати ЗСД. Але це лише прогноз. Можливо, екзаменатор розуміє, що всі чекатимуть саме ЗСД, і в якості сюрпризу поставить ЗФС. Тому розв’язувати завдання на консолідацію варто одразу до обох розрахунків. І найкраще готуватись за завданнями минулих років — їх ви знайдете у нашій безкоштовній збірці та на сайті АССА.

МСФЗ, які найчастіше перевіряють на іспиті

За роки існування іспиту ДипІФР вже з'явився цілий топ стандартів, які найчастіше зустрічаються як у розрахункових питаннях, так і в консолідації. Тож за останні 5-7 років найчастіше екзаменатор тестував:

 • IAS 16 Основні засоби — був 5 сесій поспіль у консолідації та в розрахункових завданнях.

 • IFRS 16 Оренда — часто зустрічається у примітці до консолідації чи окремим питанням.

 • IFRS 9 Фінансові інструменти — не було кілька сесій, варто повторити.

 • IFRS 15 Виручка — ключовий стандарт. І хоч він з’являвся дві сесії поспіль, його треба знати обов'язково.

 • IAS 36 Знецінення активів — здебільшого фігурує у консолідації, але востаннє був у червні 2021 року, тож може бути й у грудні.

IAS 16 «Основні засоби» взагалі часто зустрічається і в теорії, і в розрахункових задачах. У комплексних завданнях буває разом з іншими стандартами, наприклад резерв на відновлення (IAS 37), відкладений податок (IAS 12), капіталізація відсотків (IAS 23).

Крім цього, часто на іспиті фігурує МСФЗ (IAS) 36 «Знецінення активів». У 2020-2021 роках він був три сесії поспіль: двічі у консолідації та один раз у питанні на 8 балів. Цілком можливо, що на цій сесії може бути ситуаційне завдання на знецінення та відновлення активів. Як розв’язувати такі завдання дивіться на безкоштовному вебінарі

IFRS 2 «Виплати на основі акцій» — до 2018 року цю тему тестували на кожній сесії. Потім – через два іспити. У червні 2022-го з цим стандартом було друге питання щодо операції з виплат на основі акцій з альтернативою способу розрахунку, тому малоймовірно, що стандарт з'явиться на цій зимовій сесії. Але про всяк випадок варто повторити, як враховувати опціони з виплатою пайовими інструментами та з виплатою коштами.

МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи» — один із найбільш тестованих стандартів на іспиті. Був позаминулої сесії, а перед цим не з'являвся три сесії поспіль. Цілком очікуваний на грудневому іспиті.

За всіма ключовими стандартами екзаменатор часто використовує певний пул тем. Ось основні з них:

Стандарт

Популярні теми

Як часто з’являється

Основні засоби (IAS 16)

 • формування первісної вартості основного засобу

 • розрахунок амортизації з дати готовності до експлуатації

 • розрахунок амортизації за компонентами

 • розрахунок переоцінки

Був 5 сесій поспіль — двічі у консолідації та у трьох великих питаннях (вересень 2020 — червень 2022).


 

Оренда (IFRS 16)

 • облік в орендаря (теорія, розрахунки)

 • зворотна оренда

До 2019 року було 5 сесій поспіль. Наразі з’являється через раз і якраз не був на минулій сесії. Велика ймовірність, що у грудні 2022-го буде у теоретичному питанні чи як примітка до консолідації

Фінансові інструменти (IFRS 9)

 • принципи класифікації та облік фінансових активів

 • конвертовані інструменти

 • хеджування

 • фінансові зобов'язання

 • знецінення фінансових активів (найрідше)

Фінансові активи тестувались у червні-грудні 2019-го та у червні 2021 року. Позика, що конвертується, була в червні 2022-го як примітка до консолідаційного питання. Тема хеджування була у примітці в консолідації ЗСД у грудні 2021-го.

Виручка (IFRS 15)

Тестують у розрахункових задачах:

 • продаж з можливістю повернення

 • продаж обладнання з сервісним обслуговуванням

 • продаж із компонентом фінансування

 • змінне відшкодування

 • продаж зі зворотною покупкою.

Розрахункове завдання «Продаж товару з правом повернення» було в червні 2022-го (у 3-му питанні). Також стандарт був у грудні 2021 року.

 

До цього IFRS 15 не з'являвся на трьох сесіях, а у 2019 році тестували 2 іспити поспіль — у консолідації та у питанні на 25 балів.


 

В 4-му питанні екзаменатор перевіряє знання теорії. Зазвичай у цьому питанні потрібно написати пояснення до якихось положень стандартів, які є у розрахункових завданнях. В таких теоретичних питаннях часто зустрічаються ті ж фінансові інструменти, основні засоби, оренда, оціночні зобов'язання.

А також інші стандарти, які з'являються з різною періодичністю:

 • IFRS 8 Операційні сегменти — був у 4-му питанні останні 2 сесії.

 • IAS 38 Нематеріальні активи — востаннє у грудні 2021-го.

 • IAS 24 Розкриття інформації про пов'язані сторони – тестується у 4-му питанні через кожні чотири сесії, востаннє був саме у вересні 2020-го.

Крім цих стандартів, в 4 питанні іноді бувають IAS 10 Події після звітної дати, IAS 28 Інвестиції в асоційовані компанії, IAS 40 Інвестиційна нерухомість, IAS 20 Облік субсидій, IAS 24 Розкриття інформації про пов'язані сторони тощо.

Іноді екзаменатор повторює теми попередніх іспитів, тому варто переглянути відповіді до сесії 2022. Повторити теоретичну базу та основні тези за всіма стандартами. І обов'язково пройтися Концептуальними основами — у грудні 2021 року вони вперше з'явились в теоретичному питанні та можуть знову бути на цьому зимовому іспиті.

Стандарти, які давно були на іспиті

Деякі стандарти тестують дуже рідко і можуть несподівано з’явитись на іспиті. Наприклад, давно зустрічались в екзаменаційних завданнях:

 • IFRS 5 Необоротні активи — раніше були практично через сесію. А у грудні 2020 року із цим стандартом було навіть 2 питання. Але, оскільки він не виникав у питаннях вже 3 сесії, варто його повторити.

 • IAS 2 Запаси — бувають вкрай рідко (востаннє у червні 2018 та 2021-го). Хоча тема є актуальною для будь-якого підприємства.

 • IAS 21 Вплив змін валютних курсів — з'являється раз на 4 сесії. Востаннє був у червні 2021-го. Краще вивчати спільно з темами хеджування та фінансовими інструментами.

 • IFRS 9 Фінансові активи — за останні 3 роки буває раз на 3 сесії, вже не було дві сесії, варто повторити.

 • IFRS 11 Угода про спільну діяльність — з'являється раз на 5 сесій, востаннє з цим стандартом було складне завдання у грудні 2019-го.

 • IAS 41 Сільське господарство — до червня 2021 року тестували через сесію, вже не з'являвся 2 іспити поспіль.

 • IAS 8 Облікова політика — за 5 років був лише двічі (у червні 2021 та 2022).

 • IFRS 6 Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів — за останні роки був лише двічі (у грудні 2015 та 2020 років).

 • IAS 12 Податки на прибуток був у червні 2022-го, а до цього не тестували три сесії поспіль. Варто повторити про всяк випадок.

З якими питаннями погано впорались на минулих сесіях

Звіт з червневої сесії поки не з'явився. Тому будемо відштовхуватись від двох останніх звітів за грудень та червень 2021 року. За словами екзаменатора, минулої зимової сесії виявилися складними 4 питання.

 • Питання 2.1, у якому було потрібно розрахувати результат від продажу дочірньої компанії та пояснити, як відобразити у звітності інформацію про припинену діяльність. Здебільшого кандидати не знали алгоритму розрахунку. Варто повторити IFRS 5.

 • Питання 2.3. Етика — за словами екзаменатора, багато хто написав перелік загроз, з якими зіткнувся фінансовий контролер, але не змогли пояснити, наскільки вони застосовні до описаної ситуації. Кодекс Етики професійних бухгалтерів тестують з грудня 2021 року. І, як написано у звіті, це питання тестуватимуть тепер кожну сесію. Тож варто ознайомитись з параграфами Кодексу та розібратись, як їх застосовувати у практичних ситуаціях.

 • Питання 3.2, в якому тестувалося знання «IFRS 16 Оренда» щодо відображення в обліку операцій продажу зі зворотною орендою. З помилок — повна відсутність пояснень чи їх недостатня кількість.

 • Питання 4.1 стосувалося статусу та призначення Концептуальних основ подання фінансових звітів. Потрібно було зробити короткий огляд їхньої мети та змісту. Як пише екзаменатор, це питання очікувано було проблемним, оскільки Концептуальні основи тестували вперше.

У червні найважчими питаннями виявились:

 • питання 3.1 — кандидати показали слабке розуміння вимог МСФЗ (IFRS) 13 Оцінка справедливої вартості та не змогли правильно розрахувати балансову вартість біологічних активів;

 • питання 3.3 Справедлива вартість заводу — багато кандидатів не знали, що справедлива вартість нефінансового активу ґрунтується на найкращому та найефективнішому використанні для потенційного покупця (варте повторити (IFRS) 3 Об'єднання бізнесів);

 • питання 4.1 та 4.3 викликали проблеми через те, що були присвячені стандартам, які рідко зустрічаються на іспиті: МСФЗ для малих та середніх підприємств, IAS 8 Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилках, а також IAS 2 Запаси.

Не зайвим буде повторити основні положення цих стандартів та потренуватись використовувати їх у розрахункових задачах.

Замість висновків

Прогнози на те й прогнози, що покладатися на них не варто. Бо лише один екзаменатор знає, що буде на наступній сесії. Але подібний аналіз попередніх іспитів може стати чудовим орієнтиром та чеклістом у фінальній підготовці до майбутньої сесії. Пройдіться знову цією статтею та подивіться, які теми ви вже добре знаєте, які стандарти варто повторити, а які, можливо, взагалі пропустили.

Однозначно, готуватись потрібно по всій програмі іспиту і краще робити це задовго до сесії з досвідченими тьюторами. У нашій академії є цілий пул таких програм для підготовки до ДипІФР. За 2 тижні, звісно, ми не підготуємо до сесії. Але якщо плануєте йти на іспит наступного року, радимо придивитись до наших програм. Є комплексний курс з ДипІФР для новачків з гарантією складання іспиту та короткостроковий тренінг для інтенсивної підготовки перед самим іспитом.

Виберіть програму підготовки до іспиту ДипІФР відповідно до вашого рівня знань та цілей. Запишіться на будь-який з курсів та отримайте доступ до першого уроку безкоштовно!

Рекомендуємо пройти:

Тесты DipIFR(rus)

Тесты DipIFR(rus)