Автор:

головний редактор блогу Фінансової Академії Актив, креатор email-розсилок

Внутрішній аудит — гарантія покращення діяльності підприємства

2023-03-28
2629

Поняття «внутрішній аудит» наразі широко поширене у бізнесі. Багато великих підприємств і компаній віддають перевагу власним службам та відділам внутрішнього аудиту, навчаючи своїх співробітників. До того ж і на ринку праці постійно зростає попит на фахівців, які мають відповідні знання та міжнародний диплом. 

Завдання внутрішнього аудиту на підприємстві 

Внутрішній аудит на підприємстві — це діяльність, яка спрямована на надання об'єктивних та незалежних консультацій і гарантій для покращення роботи підприємства. Ціль внутрішнього аудиту — оцінювати ризики, знаходити способи їх зниження, а також збільшувати рентабельність бізнес-процесів. 

Консультації аудиторів включають оцінку, аналіз та звіт з приводу продуктивності та надійності процесів. Адресовані вони безпосередньо керівництву та адміністрації організації.

Основні завдання внутрішнього аудиту на підприємстві: 

 • перевірка систем внутрішнього контролю для визначення рівня ефективності роботи підрозділів; 

 • розробка цілісної системи управління ризиками, аналіз її роботи, а також створення заходів щодо їх зниження; 

 • контроль над дотриманням принципів корпоративного управління.

Необхідність застосування внутрішнього аудиту 

Останнім часом у вітчизняних компаніях спостерігається орієнтація на поділ функцій управління та володіння бізнесом. Власники впроваджують одну загальну стратегію розвитку організації та керують основними напрямками, а для вирішення дрібних та повсякденних завдань, як правило, наймають топ-менеджерів. У такому разі на підприємстві використовують інструмент контролю за станом справ — внутрішній або зовнішній аудит. Він дозволяє власникам отримувати повну та об'єктивну оцінку діяльності всієї організації. 

Впровадження внутрішнього аудиту в українських компаніях поки що не регламентується на законодавчому рівні, тому керівники більшості організацій можуть проводити його за потребою. За винятком тих компаній, де аудит є обов’язковим. А це: публічні акціонерні товариства, підприємства-емітенти облігацій і цінних паперів, банки, фінансові установи та компанії з іноземними інвестиціями (згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»). 

Також державні підприємства та органи виконавчої влади зобов'язані мати структурні підрозділи внутрішнього аудиту і проводити обов’язкові перевірки за певним порядком, встановленим Постановою Кабінету Міністрів від 28 вересня 2011 р. В усіх випадках внутрішній аудит проводять відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном. 

Чекліст для внутрішнього аудиту 

Контролювання бухгалтерського та управлінського обліку, а також інших галузей господарювання має відбуватись абсолютно на всіх підприємствах. Однак важливо знати про особливості цієї процедури. Усі процеси мають йти упорядковано один за одним. Оскільки саме так можна уникнути багатьох помилок та проблем під час проведення аудиту органами контролю. І заповнення чекліста дуже спрощує цей процес. 

Що треба знати про чекліст 

Цей документ складається з переліку докладних питань щодо майбутнього аудиту. Єдиного встановленого формату чекліста в законодавстві немає. Однак необхідно дотримуватись деяких правил при його складанні та заповненні. Саме це зменшить ймовірність проблем у процесі проведення аудиту. 

Насправді за допомогою чекліста можна вирішити досить велику низку питань і завдань не лише під час аудиту, а й під час постійної діяльності підприємства. Цей документ можуть використовувати різні організації, які контролюють установи та їх посадові особи.

За допомогою чекліста можна вирішити такі завдання:

 • правильно спланувати проведення аудиту відповідно до законодавчих норм;

 • здійснювати проміжний та вибірковий контроль, вести ефективний тайм-менеджмент; 

 • гарантовано не пропустити важливі частини аудиторської перевірки; 

 • спростити проведення аудиту; 

 • провести аудиторську перевірку комплексно, структуровано та цілісно тощо. 

З прикладом чекліста для внутрішнього аудиту можна ознайомитись тут.

Внутрішній аудит СМЯ

СМЯ (система менеджменту якості) — одна з частин системи управління компанією, яка створена з метою забезпечення та контролю стабільності господарської діяльності, високої якості та мінімізації витрат на виробництво продукції або надання послуг. 

Згідно з СМЯ, структура документації виглядає наступним чином: 

 • вимоги якості (посібник з якості); 

 • цілі та політика у сфері якості продукції, послуг; 

 • необхідні задокументовані процеси;

 • регламенти процедур, робочі інструкції; 

 • записи з якості. 

Аудит систем управління якістю не регламентується ні українським, ні міжнародним законодавством. Тому немає обов'язкових законодавчих норм, які визначають порядок і правила проведення аудиторської перевірки систем якості на підприємстві. Це пояснюється добровільним бажанням організації проводити сертифікацію систем якості. І всі роботи, які супроводжують побудову та впровадження системи якості, також є добровільною ініціативою. 

Отже, організації, які займаються аудиторськими перевірками СМЯ, можуть здійснювати свою діяльність без додаткових ліцензій або інших дозвільних документів. А для здійснення внутрішнього аудиту тим паче ці документи не потрібні. Попри це, існують спеціальні правила, які регламентують проведення аудиторських перевірок СМЯ. Наприклад, міжнародний стандарт ISO 19011:2011, який називається «Керівні вказівки щодо проведення аудиту систем менеджменту». Його можна використовувати для внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Наказ про проведення внутрішнього аудиту

Наказ про проведення внутрішнього аудиту — внутрішній документ, який складає керівник компанії. Наказ встановлює: 

 • дати проведення аудиту; 

 • групи внутрішніх аудиторів та фахівців, відповідальних за його проведення;

 • надання умов щодо проведення внутрішнього аудиту; 

 • контроль проведення аудиторської перевірки.

Як стати фахівцем у галузі внутрішнього аудиту 

З кожним днем зростає попит на фахівців, які здатні проводити внутрішній контроль підприємства. Але також підвищуються і вимоги до них. Аудитори повинні мати знання у фінансовій сфері, розбиратись у внутрішньому контролі та корпоративному управлінні, знати національні та міжнародні стандарти внутрішнього аудиту. А також розуміти специфіку діяльності, яку необхідно аналізувати. 

На допомогу завжди зайнятим фінансовим фахівцям приходить навчання в інтернеті. Онлайн-курси дозволяють навчатись, не відриваючись від основної діяльності, вдома чи на роботі, в комфортних і звичних умовах. Якість дистанційного навчання не поступається, а часто й перевищує очні аналоги, тому що дозволяє залучити висококласних викладачів, а самі курси мають модульну систему, онлайн-тести та багато іншого.

Дипломи та сертифікати з внутрішнього аудиту

Диплом CIMA

Для отримання диплома, що підтверджує кваліфікацію в галузі внутрішнього аудиту, варто обрати міжнародну програму іноземного інституту. На сьогодні українським фахівцям доступні програми від ACPM, IFA, ICFM та CIA. 

Найшвидший та найефективніший спосіб освоїти внутрішній аудит — це пройти дистанційний курс «Внутрішній аудит» за програмою британської Академії сертифікованих професійних менеджерів (ACPM). Програма курсу включає вивчення понять внутрішнього контролю, ідентифікації та управління ризиками в СВА, а також передбачає опанування інструментарію внутрішнього аудитора та інше.

«Дипломований внутрішній аудитор» (CIA) — найцінніший професійний міжнародний сертифікат (поряд з АССА та СIMA). Видає його Міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів після успішного складання чотирьох іспитів. 

Освоєння внутрішнього аудиту обумовлено нормативними вимогами законодавства. І ті фахівці, що сьогодні набувають необхідних знань, вже завтра зможуть увійти до складу відділу з внутрішнього аудиту або його очолити.

Курс «ACPM: Професійний внутрішній аудитор» містить все те, що вимагає сучасний бізнес від фахівців вищого рівня, а тому допомагає у кар’єрному зростанні. Зареєструйтесь та пройдіть 2 перших уроки курсу безкоштовно, щоб дізнатись, наскільки зручно підвищувати кваліфікацію онлайн!

Навчання внутрішніх аудиторів
У вашій компанії проводять внутрішній аудит?

Рекомендуємо пройти:

Тест по внутреннему аудиту

Тест по внутреннему аудиту