Автор:

головний редактор блогу Фінансової Академії Актив, креатор email-розсилок

Огляд книги «МСФЗ: короткий курс для практиків»

2024-03-29
2435

Глобалізація фінансових ринків вимагає універсальних та стандартних підходів до звітності. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) відіграють в цьому ключову роль і стають у пригоді кожному, хто працює з фінансами компанії на такому рівні. Книга «МСФЗ: короткий курс для практиків» від Зубілевич С. Я., Мазіної О. І., Рогозного С. А., Карпачової О. В. та Дядюн О. О. є незамінним ресурсом для бухгалтерів, аудиторів, фінансових аналітиків та студентів, які прагнуть глибше зрозуміти ці стандарти та їх застосування на практиці.

Вступ до МСФЗ

Книга розпочинається з детального вступу до МСФЗ, охоплюючи їх походження, розвиток та застосування у різних країнах, включно з Україною. Автори наголошують на важливості МСФЗ для забезпечення прозорості, порівнюваності та високої якості фінансової звітності на міжнародному рівні.

Складові фінансової звітності

Другий розділ книги присвячений складовим фінансової звітності згідно з МСФЗ. Читачі дізнаються про ключові елементи звітності, такі як: 

 • звіт про фінансовий стан, 

 • звіт про прибутки та збитки, 

 • звіт про зміни у власному капіталі, 

 • звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансових звітів. 

Кожен елемент розглядається з погляду його значення, структури та особливостей складання.

Загальна та нефінансова інформація

Третій розділ акцентує на критичній важливості загальної та нефінансової інформації у фінансовій звітності. Він розкриває, як ця інформація допомагає забезпечити повноту звітності, висвітлюючи аспекти, які виходять за рамки традиційних фінансових показників. Автори підкреслюють, що включення даних про корпоративну культуру, екологічну відповідальність, соціальні ініціативи та управлінські стратегії допомагає компаніям демонструвати свою стійкість, ефективне управління ризиками та приваблювати інвесторів, що може позитивно позначитися на їх фінансовій звітності.

В даному розділі наголошується на необхідності інтеграції такої інформації для забезпечення прозорості та відповідальності в сучасному бізнес-середовищі.

Матеріальні та інші нефінансові активи

У четвертому розділі детально розглядаються матеріальні та інші нефінансові активи, їх роль у загальному стані підприємства. Автори аналізують:

 • основні засоби, 

 • інвестиційну нерухомість, 

 • нематеріальні активи, 

 • запаси та біологічні активи.

Надають рекомендації щодо їх оцінки, обліку та звітності. Також наголошується на необхідності ретельного управління активами для забезпечення сталого розвитку та зростання вартості підприємства.

Фінансові інструменти

П'ятий розділ присвячений фінансовим інструментам, їх класифікації, оцінці та обліку. Автори звертають особливу увагу на управління фінансовими ризиками, включаючи стратегії мінімізації потенційних втрат. В розділі розкривається, як ефективне управління фінансовими інструментами може сприяти фінансовій стабільності та зростанню компанії, надаючи читачам знання для розуміння та використання цих інструментів в практичній діяльності. Важливість глибокого аналізу фінансових інструментів та їх впливу на загальну стратегію компанії є ключовою темою цього розділу.

Інші зобов’язання та забезпечення

Шостий розділ охоплює аналіз інших зобов’язань та забезпечень, включно з: 

 • розрахунками з персоналом, 

 • пенсійними програмами, 

 • забезпеченням та умовними зобов’язаннями. 

Автори детально розглядають методи обліку та звітності цих елементів, підкреслюючи їх важливість для забезпечення точності фінансової звітності та відповідальності перед зацікавленими сторонами. В даному розділі наголошується на необхідності ретельного управління зобов’язаннями та забезпеченнями для гарантування фінансової стабільності та довіри інвесторів.

Доходи, витрати та результати діяльності

Сьомий розділ зосереджується на доходах, витратах та результати діяльності, обговорюючи методи їх визначення, обліку та впливу на прибуток. Автори підкреслюють, що адекватне управління доходами та витратами є критичним для підтримки стійкого зростання та конкурентоспроможності на ринку. Також вони надають читачам інструменти для аналізу фінансових показників, що дозволяють краще розуміти економічні процеси в компанії та впливати на стратегічне планування.

Додаток: Розвиток професійних навичок через курси МСФЗ

Стандарти фінансової звітності постійно еволюціонують відповідно до сучасних потреб. Спеціалісти, які працюють за ними, повинні періодично проходити навчання та підвищення кваліфікації — це є ключовими для професійного успіху у сфері фінансів. Саме тому ми рекомендуємо серію курсів МСФЗ, які підходять як для початківців, так і для досвідчених практиків, охочих оновити свої знання або розширити професійний горизонт.

 • Для початківців. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у сфері фінансів, наші базові курси допоможуть вам зрозуміти основи МСФЗ, їх ключові принципи, стандарти та методологію складання фінансової звітності.

 • Для підвищення кваліфікації. Для тих, хто вже має базові знання, але прагне поглибити своє розуміння та навички, пропонуємо курси, які занурюють у специфічні аспекти МСФЗ, такі як ACCA DipIFR, доходи, витрати та звітність про власний капітал.

 • Для практиків. Досвідчені фахівці знайдуть велику користь у наших спеціалізованих програмах, які охоплюють фінансова звітність за  МСФЗ, включно з сучасними змінами у стандартах, міжнародні порівняльні аналізи та кейси з реальної практики.

Кожен курс розроблений з урахуванням потреб слухачів та містить інтерактивні лекції, практичні завдання та тести для самоперевірки. Проходження курсів не тільки розширить професійні знання, але й відкриє нові можливості, допоможе підвищити конкурентоспроможність на ринку праці та сприятиме кар'єрному зростанню.

Запитання та відповіді

1. Для кого призначена ця книга?
Книга призначена для бухгалтерів, аудиторів, фінансових аналітиків, студентів економічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться МСФЗ та їх застосуванням на практиці.

2. Чи потрібні попередні знання для розуміння матеріалу?
Основні знання з бухгалтерського обліку та фінансів будуть корисними, але книга розроблена таким чином, щоб бути доступною навіть для початківців, завдяки детальним поясненням та прикладам.

3. Які основні теми охоплює книга?
Книга охоплює широкий спектр тем, включно з основами МСФЗ, складові фінансової звітності, нефінансову інформацію, матеріальні та інші активи, фінансові інструменти, зобов’язання та забезпечення, доходи, витрати, а також додаткові вимоги до оцінок та розкриття інформації.

4. Чому важливо вивчати МСФЗ?
МСФЗ є ключовим елементом глобалізованого фінансового світу, що забезпечує єдність та порівнюваність фінансової звітності між країнами. Вони сприяють прозорості та довірі інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених сторін, що є важливим для залучення інвестицій та підтримки ефективного функціонування міжнародних ринків.

5. Де можна придбати книгу?
Книгу можна придбати в онлайн-книгарнях, спеціалізованих магазинах з професійної літератури або замовити курс МСФЗ, який ми рекомендуємо.


Підвищення кваліфікації — must have на професійному шляху внутрішнього аудитора. Якщо також з цим згодні, реєструйтесь на курс-професію «Внутрішній аудитор», щоб оновити знання, підвищити професійний рівень та підтвердити його британським дипломом ACPM.

Рекомендуємо пройти:

Тест по МСФО с ответами

Тест по МСФО с ответами