Публічна оферта на укладення договору про надання послуг

м. Запоріжжя

Редакція від 21.10.2021 року

Цей документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ «АКТИВ» (далі - «Виконавець») укласти договір про надання послуг (далі - «Договір»), що адресована будь-якій дієздатній фізичній особі, яка досягла 18-річного віку, а також будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю, зареєстрованій у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України (далі - «Замовник», разом із Виконавцем - «Сторони»).

Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК») цей Договір є публічною офертою та публічним договором, умови якого встановлюються однаковими для усіх Замовників, а також договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до Договору в цілому.

Цей Договір розміщений на сайті Виконавця в мережі Інтернет за адресою: https://finacademy.net/ та є офіційним документом.

Відповідно до ст. 640 ЦК цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником акцепту та прирівнюється до договору, укладеному в письмовій формі.

Єдиним можливим належним акцептом цієї публічної оферти вважається здійснення Замовником наступних дій в сукупності: реєстрації Замовника/Користувача в Онлайн-сервісі та повної одноразової оплати послуг за цим Договором.

Здійснюючи акцепт цієї публічної оферти, Замовник підтверджує повне і безумовне прийняття її умов.

Умови цієї публічної оферти можуть бути в будь-який час змінені Виконавцем в односторонньому порядку. Зміни умов цієї публічної оферти набувають чинності з моменту публікації нової редакції на сайті Виконавця. Замовник погоджується, що зміна умов цієї публічної оферти тягне зміну умов вже укладеного та діючого договору, за виключенням зміни вартості послуг та порядку оплати, внесених Виконавцем після здійснення Замовником акцепту. Виконавець не несе відповідальності за неознайомлення Замовником з умовами цієї публічної оферти та/або з їх змінами.

Терміни, що використовуються в цьому Договорі:

Дистанційне навчання - це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, що забезпечують інтерактивну взаємодію лекторів та користувачів на різних етапах навчання i самостійну роботу Замовника/Користувача з матеріалами інформаційної мережі.

Онлайн-сервіс - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фотоматеріалів та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм, що містяться в інформаційній системі, яка доступна в мережі Інтернет за адресою: https://finacademy.net/edu/. 

Замовник - дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, юридична особа, фізична особа – підприємець, яка уклала Договір шляхом здійснення акцепту на умовах цієї публічної оферти.

Користувач - дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, визначена Замовником, для дистанційного отримання послуг, відповідно до умов Договору.

Реєстрація - сукупність дій Замовника/Користувача відповідно до зазначених в Онлайн-сервісі інструкцій, включаючи надання облікових даних Замовником/Користувачем з використанням спеціальної форми інтерфейсу з метою формування особистого кабінету та отримання Послуг.

Особистий кабінет - інтернет сторінка Замовника/Користувача, в рамках Онлайн-сервісу, в якій відбиваються Облікові дані Замовника/Користувача, інформація про сплачені послуги та надані доступи до інформаційних блоків, а також інша інформація, пов'язана з наданням послуг за цим Договором.

Облікові дані - повна, точна, чинна та актуальна інформація, що дозволяє здійснити процедуру авторизації для доступу в Особистий кабінет. Дана інформація надається Замовником/Користувачем під час процедури Реєстрації в Онлайн-сервісі, може містити ім’я Замовника/Користувача, логін, телефон E-mail Замовника/ Користувача та іншу інформацію.

Логін - послідовність символів, яка однозначно виділяє (ідентифікує) кожного окремого Замовника/ Користувача серед інших користувачів Онлайн-сервісу;

Пароль - послідовність символів, яка відома виключно Замовнику/Користувачу, зберігається в системі в зашифрованому вигляді і використовується виключно для ідентифікації користувача Онлайн-сервісу.

E-mail Замовника/Користувача - контактна адреса електронної пошти, зазначена при реєстрації в Онлайн - сервісі.

IP-адреса - унікальний ідентифікатор (адреса) пристрою (комп'ютера), підключеного до мережі Інтернет.

MAC-адреса - це унікальний код, присвоєний виробником мережевого пристрою.

Навчальний центр IPFM - акредитований представник Professional Business Education SIA повноважного представника професійної організації Institute of Professional Financial Managers (зареєстрованої в Англії з офісом за адресою: 40 Pembroke Square, Kensington, London W8 6PE).

Іспит - іспит за Програмою “IPFM”, що проводиться Навчальним центром IPFM.

Реєстраційний внесок на іспит - внесок, який сплачується Виконавцем в цілях отримання Замовником/Користувачем можливості складання іспиту за Програмою “IPFM”.

Інформаційний блок - складний об'єкт — документальна база даних, що є невід'ємною частиною Онлайн-сервісу. Являє собою певним чином структуровану, організовану, збережену та контрольовану сукупність інформації та даних, різноманітного типу (тестову, графічну, звукову, мультимедійну, аудіовізуальну, тощо) що є результатом інтелектуальної діяльності.

1. Предмет договору

1.1.  Виконавець надає Замовнику/Користувачу послуги за курсом дистанційного навчання “IPFM: МСФЗ” (далі – Послуги), а Замовник зобов'язується їх оплатити.

1.2. Послуги за цим Договором складаються з інформаційного блоку на тему “IPFM: МСФЗ” (далі - інформаційний блок), та здійснюються шляхом надання Замовнику/Користувачу доступу до нього.

1.3. Термін надання доступу до інформаційного блоку починає обчислюватися з дати направлення Виконавцем на Е-mail Замовника/Користувача електронного інформаційного листа з докладним описом порядку надання Послуг та складає 100 (Сто) календарних днів, в рамках строку, зазначеного в п. 7.1. цього Договору.

1.4. У разі невиконання Замовником/Користувачем зобов'язань, передбачених п. 3.2.2 цього Договору, Виконавець самостійно надає Замовнику/Користувачу доступ до інформаційного блоку в Онлайн-сервісі шляхом направлення на Е-mail Замовника/Користувача листа, зазначеного в п. 1.3. цього Договору.

2. Реєстрація в Онлайн-сервісі

2.1. Замовник/Користувач самостійно реєструється в Онлайн-сервісі шляхом заповнення електронної форми, вказавши: ПІБ, телефон, E-mail Замовника/Користувача. 

2.2. Підключення до послуги  Замовника/Користувача здійснюється після оплати, шляхом направлення Виконавцем на E-mail Замовника/Користувача, листа про підключення до Онлайн-сервісу, з детальним описом порядку подальших дій.

2.3. Пароль обирається та вводиться Замовником/Користувачем самостійно і буде використовуватися в подальшому для входу в Онлайн-сервіс. Оплата послуг за цим Договором може бути здійснена Замовником після реєстрації в Онлайн-сервісі.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Замовник/Користувач має право:

3.1.1. На отримання Послуг згідно з умовами цього Договору.

3.1.2.  Звертатися до Виконавця з консультаційних питань користування Онлайн-сервісом. Направляти Виконавцю аргументовані пропозиції по поліпшенню роботи Онлайн-сервісу за адресою: sales@finacademy.net.

3.1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію про оцінку своїх знань і умінь, а також критерії цієї оцінки.

3.1.4. Отримати кар'єрну консультацію Виконавця. Консультацією Замовник/Користувач може скористатися протягом терміну доступу до інформаційного блоку за цим Договором. Тривалість кар'єрної консультації - 60 (Шістдесят) хвилин. Консультація надається дистанційно, в режимі онлайн, в мережі Інтернет за допомогою відео-, аудіо- зв'язку та інших віртуальних інструментів. Дата надання консультації узгоджується Замовником/Користувачем та Виконавцем за запитом в Особистому кабінеті.

3.1.5. Призупинити доступ до інформаційного блоку за цим Договором з поважної причини (відрядження, хвороба, відпустка та ін.) загальним строком не більш ніж 30 (Тридцять) календарних днів. Мінімальний строк призупинення становить 7 (Сім) календарних днів. Призупинення здійснюється шляхом направлення Замовником/Користувачем електронної заяви в Онлайн-сервісі із зазначенням дат початку та закінчення призупинення. На період призупинення доступ до інформаційного блоку Послуг буде закрито. Загальна тривалість Послуг за цим Договором пролонгується на кількість днів призупинення, за умови виконання Замовником/Користувачем правил, визначених цим пунктом.

3.1.6. По завершенню строку доступу до інформаційного блоку за цим Договором, на запит до Виконавця, отримати сертифікат в електронному форматі (у вигляді електронного посилання), доступному для закачування.

3.1.7. При успішній здачі Іспиту в Навчальному центрі IPFM, протягом 60 (Шістдесят) календарних днів після отримання Виконавцем результатів Іспиту, отримати міжнародний диплом IPFM в електронному форматі (індивідуальний номер диплома), доступному для перевірки справжності та закачування.

3.2. Замовник/Користувач зобов'язаний:

3.2.1. Зареєструватися в Онлайн-сервісі в порядку розділу 2 цього Договору.

3.2.2. Розпочати отримання Послуг за цим Договором в Онлайн-сервісі не пізніше одного календарного місяця з моменту здійснення акцепту.

3.2.3. Спілкування з лекторами в Онлайн-сервісі виключно за допомогою онлайн-чату зі збереженням всієї історії листування. Шанобливо ставитися до лектора та представників Виконавця, а також дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки під час отримання Послуг за цим Договором.

3.2.4. Не передавати третім особам свої права та обов'язки за цим Договором без письмового погодження з Виконавцем.

3.2.5. Виконувати всі вимоги та рекомендації Виконавця по використанню Онлайн-сервісу та отриманню Послуг за цим Договором.

3.2.6. Негайно повідомити Виконавця у разі виникнення проблем з доступом в Особистий кабінет або в Онлайн-сервіс.

3.2.7. Самостійно та за свій рахунок забезпечити себе персональним комп’ютером та доступом до мережі  Інтернет з урахуванням наступних вимог:

Обладнання: Комп'ютер/планшет/смартфон, навушники або акустичні колонки.

Комп'ютер: Процесор - двоядерний Intel/AMD з тактовою частотою від 2,5 GHz і вище. Оперативна пам'ять (ОЗУ) -  від 4 ГБ.

Операційна система комп'ютера: Windows 7 і вище, Mac OS 10.9.x і вище, Linux.

Рекомендуємо використовувати актуальні версії браузерів: Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер.

Браузер Internet Explorer не підтримується.

Можливе підключення до онлайн-трансляції з мобільного пристрою (планшет, смартфон).

Рекомендуємо використовувати актуальну версію браузера Google Chrome.

Вимоги до налаштувань мережі:

Вимоги до Інтернет-каналу - швидкість інтернет-з'єднання від 10 Мбіт/с.

Для максимально комфортної участі, рекомендуємо використовувати дротове з'єднання з мережевим обладнанням, а не Wi-Fi.

Доступність портів за наступними адресами:

Адреса

Порт

*.etutorium.com 

TCP 443, TCP 1935, UDP 6970-9999

Коректне налаштування проксі-сервера (при його наявності).

Налаштування проксі-сервера:

1) дозволити keep-alive з'єднання до сервера;

2) налаштувати таймаут з'єднання так, щоб воно було досить велике, для участі у вебінарі (60-120 хвилин);

3) якщо на проксі-сервері включена фільтрація по MIME-типами даних, в список MIME-типів необхідно додати тип "application /x-fcs";

4) якщо на проксі-сервері є обмеження на розмір завантажуваних даних, необхідно змінити його (наприклад, для години прослуховування голосу це близько 15-20 мегабайт, для відео або трансляції екрана цифра може бути в кілька разів більше);

Електронна адреса технічної підтримки: help@etutorium.com.

3.2.8. Відповідати кваліфікаційним вимогам, розміщеним в Онлайн-сервісі, необхідним для отримання Послуг за цим Договором.

3.2.9. Не передавати третім особам інформаційно-методичні матеріали Виконавця, одержані під час отримання Послуг за цим Договором. Використовувати інформаційно-методичні матеріали тільки для особистого використання. Не передавати третім особам повноважень з доступу до інформаційних матеріалів Виконавця. Не робити спроб проникнення до інформаційних матеріалів та інформаційної бази Виконавця, що не відносяться до Послуг за цим Договором. 

3.2.10. Не поширювати (не розміщувати в мережі Інтернет, не публікувати в ЗМІ, не передавати третім особам, не копіювати) аудіоматеріали та відеоматеріали, отримані за допомогою Онлайн-сервісу, повністю та/або частково, в комерційних чи некомерційних цілях, не створювати на їх основі інформаційні продукти, та не використовувати матеріали будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. 

3.2.11. Не пізніше останнього дня терміну надання доступу до інформаційного блоку, зазначеного в п. 1.2. цього Договору, надати Виконавцю свої персональні дані (ПІБ українською мовою, ПІБ латиницею, електронну пошту, контактний телефон, завантажити в особистий кабінет скановану копію документа, що посвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), необхідні для реєстрації на іспит за Програмою “IPFM” та ідентифікації особи Замовника/Користувача на Іспиті.

3.2.12. Обрати дату проведення іспиту за Програмою “IPFM” в Особистому кабінеті згідно розкладу, зазначеного на сайті: https://finacademy.net/edu/. Дата іспиту повинна бути обрана в строк не пізніше останнього дня доступу до  інформаційного блоку і не може перевищувати шість місяців з дати надання доступу до інформаційного блоку.

3.2.13. Взяти участь в іспиті за Програмою “IPFM” в дату проведення, обрану згідно п. 3.2.12.

3.2.14. Прийняти надані Послуги, в порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору.

3.2.15. У процесі отримання Послуг за цим Договором своєчасно надавати Виконавцю усі необхідні відомості та документи, сповіщати про зміну своїх контактних даних з моменту такої зміни, в письмовій формі по електронній пошті в форматі сканованою копії паперового документа з обов'язковою направленням оригіналу на поштову адресу Виконавця.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Направляти Замовнику/Користувачу інформацію про послуги, що надаються Виконавцем, які можуть представляти інтерес для Замовника/Користувача, при цьому Замовник/Користувач  має право відмовитися від отримання такої інформації шляхом подання відповідного письмового повідомлення Виконавцю на його електронну адресу.

3.3.2. З метою надання Послуг за цим Договором, залучати третіх осіб за власний рахунок без погодження із Замовником/Користувачем.

3.3.3. У разі виявлення доступу до Онлайн-сервісу від імені Замовника/Користувача, одночасно з різних ip або mac-адресів, заблокувати аккаунт Замовника/Користувача, без повернення грошових коштів.

3.3.4. Для підтримки працездатності та вдосконалення Онлайн-сервісу, проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до Онлайн-сервісу, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей Онлайн-сервісу. Виконавець повідомляє Замовника/Користувача про проведення профілактичних робіт не пізніше, ніж за два робочих дні. Час проведення профілактичних робіт не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Якісно, своєчасно та у повному обсязі надати Замовнику/Користувачу Послуги у відповідності до умов цього Договору.

3.4.2. Оперативно та об'єктивно реагувати на аргументовані пропозиції Замовника/Користувача, спрямовані на поліпшення роботи Онлайн-сервісу.

3.4.3. Для підтримки працездатності та вдосконалення Онлайн-сервісу, проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до Онлайн-сервісу, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей Онлайн-сервісу. Виконавець повідомляє Замовника/Користувача про проведення профілактичних робіт не пізніше, ніж за два робочих дні. Час проведення профілактичних робіт не вважається перервою в наданні Послуг і не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

3.4.4. У разі припинення функціонування Онлайн-сервісу з незалежних від Виконавця обставин, Виконавець має право повністю або частково переривати надання доступу в цілях проведення позапланових ремонтних робіт для відновлення працездатності Онлайн-сервісу без попередження Замовника/Користувача, але з наступним повідомленням Замовника/Користувача шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Онлайн-сервісу та (або) шляхом направлення на E-mail Замовника/Користувача.

3.4.5. По завершенню строку доступу до інформаційного блоку за цим Договором, на запит Замовника,  направити Замовнику/Користувачу сертифікат в електронному форматі (у вигляді електронного посилання), доступному для закачування.

3.4.6. Надавати доступ до інформаційного блоку в Онлайн-сервісі Замовнику/Користувачу цілодобово та без вихідних, за винятком періоду призупинення доступу до інформаційного блоку, здійсненого в порядку п. 3.1.5. цього Договору.

3.4.7. Надати Замовнику/Користувачу в Особистому кабінеті інформацію про Іспит за Програмою “IPFM” (формат проведення, дати проведення, умови для реєстрації та т.д.).

3.4.8. Передати Навчальному центру IPFM персональні дані Замовника/Користувача, необхідні для реєстрації на Іспит.

3.4.9. Сплатити реєстраційний внесок на Іспит за Замовника/Користувача.

3.4.10. Зареєструвати Замовника/Користувача на Іспит у Навчальному центрі  IPFM  на дату проведення, обрану в Особистому кабінеті Замовником/Користувачем.

3.4.11. Повідомити Замовника/Користувача про успішну реєстрацію його на дату проведення Іспиту, обрану ним, шляхом подання відповідних повідомлень на електронну пошту. Повідомлення Замовника/Користувача про результати складання Іспиту здійснюється Виконавцем шляхом направлення відповідного повідомлення на його електронну пошту, не пізніше, ніж через 14 (Чотирнадцять) календарних днів після здачі Іспиту Замовником/Користувачем.

3.4.12. При успішній здачі Іспиту Замовником/Користувачем в Навчальному центрі IPFM, протягом 60 (Шістдесят) календарних днів після отримання Виконавцем результатів Іспиту, направити Замовнику/Користувачу міжнародний диплом IPFM в електронному форматі (індивідуальний номер диплома), доступному для перевірки справжності та закачування.

4. Вартість Послуг та порядок розрахунків

4.1.  Вартість Послуг за цим Договором без урахування індивідуальної знижки, наданої Замовнику та вартість Послуг за цим Договором з урахуванням знижки, а також строк оплати, вказуються на сайті Виконавця в мережі Інтернет за адресою: https://finacademy.net/.

4.2. Оплата здійснюється Замовником в національній валюті України (гривні), в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за допомогою платіжної системи Platon, після отримання від Виконавця посилання для оплати на E-mail Замовника.

4.3. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.4. Замовник розуміє і погоджується, що вартість Послуг Виконавця не включає в себе оплату послуг третіх осіб (платіжних агентів, таких як банки, оператори стільникового зв'язку, оператори зв'язку і т.д.). Вартість послуг третіх осіб оплачується Замовником самостійно.

5. Порядок приймання-передачі наданих послуг

5.1. Фактом завершення надання Послуг за цим Договором є дата надання Замовнику/Користувачу доступу до інформаційного блоку.

5.2. Приймання-передача наданих послуг за цим Договором здійснюється шляхом затвердження Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – «Акт»). Рахунки, Акти надаються виключно в електронному вигляді, складені згідно з чинним законодавством про електронні документи, електронний документообіг і кваліфікований електронний підпис, із заповненням усіх обов’язкових реквізитів і накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки.

5.3. Замовник зобов'язаний інформувати Виконавця про неможливість обміну документами в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки. У цьому випадку Сторони проводять обмін документами на паперовому носії з підписанням  власноручним  підписом.

5.4. Днем надання Замовнику/Користувачу доступу до інформаційного блоку Виконавець направляє Замовнику Акт:

- протягом 5 (П’яти) календарних днів в разі оформлення Актів шляхом використання електронного документообігу;

- у разі неможливості обміну документами в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи і печатки, протягом 15 (П'ятнадцяти) календарних днів, у двох примірниках в письмовій формі на поштову адресу Замовника.

При цьому Акт може бути сформований і направлений Замовнику при наявності повної і достовірної інформації для складання такого первинного документа.

5.5. Замовник зобов'язується затвердити/підписати Акт і передати його Виконавцеві протягом 3 (Трьох) робочих днів з дати отримання його від Виконавця, або в цей же строк направити мотивовану відмову від його затвердження/підписання.

5.6. У разі невиконання Замовником умов п. 5.5. цього Договору, Сторони визнають Акт затвердженим/підписаним, а Послуги - наданими в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору.

6. Персональні дані

6.1. Здійснюючи акцепт, Замовник/Користувач дає згоду на обробку персональних даних, наданих Виконавцю. Замовник/Користувач гарантує, що надана їм інформація, є повною, точною і достовірною. При наданні інформації не порушується чинне законодавство України, законні права та інтереси третіх осіб.

6.2. Виконавець здійснює обробку персональних даних Замовника/Користувача  відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Виконавець не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Замовником/Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Виконавець виходить з того, що Замовник/Користувач надає достовірні та достатні персональні дані та докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані.

7. Строк дії Договору та порядок його розірвання

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту публічної оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце в період його дії.

7.4. Договір може бути розірвано за ініціативою Виконавця, у випадку порушення Замовником своїх  зобов'язань за цим Договором, шляхом направлення на E-mail Замовника електронного листа.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликані обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин таких як, але не обмежуючись: стихія, страйк, локаут, інший промисловий розлад, суспільно небезпечне діяння третіх осіб, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичних акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи оточуючих умов, відключення електроенергії внаслідок раптового пошкодження електромереж, хакерських атак, дії і нормативно-правові акти органів державної влади, місцевого самоврядування, постанови Національного банку України, інші обставини, що знаходяться поза розумним контролем і впливу Сторони, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і унеможливлюють виконання зобов'язань Сторін за цим Договором.

8.2. Сторона, яка посилається на будь-яке з обставин, зазначених у п.8.1 цього Договору, зобов'язана як найшвидше з дати настання обставин непереборної сили, письмово повідомити іншу Сторону про початок і припинення дії цих обставин.

8.3. Належним доказом наявності обставин непереборної сили вважаються довідки, надані органами, до компетенції яких, відповідним Актом цивільного законодавства України, віднесено підтвердження факту обставин непереборної сили.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.

8.5. У разі якщо термін дії обставин непереборної сили продовжується більше 3 (Трьох) календарних місяців, або коли при виникненні таких обставин стає очевидним, що такі обставини будуть діяти більше такого строку, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір шляхом відправки відповідного повідомлення про це іншій Стороні за 30 (Тридцять) календарних днів до дати розірвання.

8.6. Сторона, у якої виникла обставина непереборної сили, і яка своєчасно не повідомила або повідомила іншу Сторону про її настання з порушенням пунктів 8.2., 8.3. цього Договору не звільняється від відповідальності за порушення свого зобов'язання.

 

9. Конфіденційна інформація

9.1. Сторони зобов'язуються без обопільної згоди не передавати третім особам або використовувати в інший спосіб, не передбачений умовами цього Договору, організаційно-технологічну, комерційну, фінансову інформацію, яка стала їм відома під час виконання цього Договору, за умови, що така інформація має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам; до такої інформації немає вільного доступу на законній підставі; власник такої інформації вживає належних заходів до забезпечення її конфіденційності.

9.2. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності не поширюються на інформацію, яку Сторони зобов'язані розкрити згідно законодавства України.

9.3. Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, яка стає прилюдно відомою за обставинами, не залежних від Сторін.

9.4. Сторони вживатимуть усіх необхідних і розумних заходів, щоб запобігти розголошення отриманої інформації третім особам протягом строку дії цього Договору та після його припинення.

9.5. У разі порушення Сторонами умов конфіденційності, в результаті чого однієї із Сторін був завдано майнової шкоди та/або шкоди діловій репутації, винна Сторона зобов'язується відшкодувати завдані збитки, підтверджені документально.

10. Відповідальність Сторін та вирішення суперечок

10.1. Спори та/або розбіжності вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово і підписані уповноваженими особами. Спори, що прямо чи опосередковано стосуються та випливають з цього Договору, і не врегульовані Сторонами шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

10.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що нею були прийняті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.

10.4. При порушенні Замовником/Користувачем пунктів 3.2.9, 3.2.10. цього Договору, Виконавець припиняє надання Послуг достроково без повернення грошових коштів, сплачених на розрахунковий рахунок Виконавця. Послуги за цим Договором вважаються виконаними та Виконавець надає Акт приймання-передачі наданих послуг.

10.5. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.

10.6. Якщо неможливість надання послуг за цим Договором виникла з вини Замовника/Користувача (бездіяльність Замовника/Користувача), оплачені Замовником грошові кошти не повертаються, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі.

10.7. Виконавець має право припинити надання послуг Замовнику/Користувачу за цим Договором, у разі образи лекторів або представників Виконавця Замовником/Користувачем, а також використання Замовником/Користувачем в Онлайн-сервісі ненормативної лексики, без повернення вартості послуг, оплаченої Замовником за цим Договором.

10.8. Виконавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором з підстав і в порядку, передбаченому чинним українським законодавством, в межах суми реального збитку, але не більше розміру вартості послуг, оплаченої Замовником Виконавцю за цим Договором.

10.9. Виконавець не несе відповідальність за технічні збої, які відбуваються на лініях зв'язку Замовника/Користувача або з інших причин, що залежать від Замовника/Користувача і провайдера його інтернет-зв'язку, за працездатність обладнання та програмного забезпечення Замовника/Користувача та інших обставин, які перебувають поза компетенцією Виконавця. В цьому випадку неможливість підключення Замовника/Користувача до Онлайн-сервісу або перешкоди/затримки в зображенні/звуці не є підставою для вимоги Замовника про повернення Виконавцем отриманої оплати за послуги за цим Договором або її перерахунку.

11. Інші умови

11.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи намірів і будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при роз'ясненні умов цього Договору.

11.2. Здійснюючи акцепт, Замовник свідчить про добровільність та розуміння своїх юридично значимих дій і згоду з усіма обов'язковими та істотними умовами цього Договору.

11.3. Здійснюючи акцепт, Замовник підтверджує, що ознайомлений та погоджується з форматом надання послуг Виконавцем за цим Договором. Інформація про послуги, надана Виконавцем в наглядній, доступній формі та в повному об’ємі до укладання цього Договору.

11.4. Будь-які заголовки, використані в розділах і пунктах Договору, не несуть окремого юридичного значення і використані в цьому Договорі лише для зручності.

11.5. Сторони зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про зміну своїх реквізитів, а в разі неповідомлення несуть ризик настання можливих несприятливих наслідків пов'язаних з виконанням цього Договору.

11.6. Виконавець є платником єдиного податку 3-ї групи за ставкою 5%.

11.7. Сторони гарантують одна одній, що укладення цього Договору не порушує норми, визначеної у ч. 2 ст. 44 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

11.8. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися переданими належним чином в разі, якщо вони відправлені по електронній пошті, кур'єрською доставкою, рекомендованим листом, або вручено особисто за адресою Сторони.

11.9. Сторони дійшли згоди, що ім'я (найменування) Замовника, включаючи його логотип/емблему/товарний знак/фірмову символіку, не є конфіденційною інформацією, згідно з умовами цього Договору. Виконавець має право безоплатно публікувати на своєму офіційному сайті в розділі “Наші клієнти”, ім'я (найменування) Замовника, включаючи його логотип/ емблему/товарний знак/фірмову символіку, з метою реклами своєї діяльності. Публічна інформація (статті) із згадкою Замовника, що розміщується Виконавцем в мережі Інтернет, попередньо узгоджується ним із Замовником, шляхом надсилання листа в електронній формі на електронну пошту Замовника.

11.10. Замовник погоджується з правом Виконавця проводити аналіз отримання Послуг Замовником з метою поліпшення якості надаваних Послуг і оптимізації функціональних можливостей Онлайн-сервісу. Частина знеособленої статистичної інформації, може бути використана Виконавцем в науково-дослідних цілях, а також для виступу з доповідями на семінарах, конференціях, лекціях і тренінгах.

11.12. Електронні документи у вигляді сканованих копій паперових документів, якими Сторони обмінюються при виконанні цього Договору, якщо інше не визначено змістом самого Договору, мають силу оригінальних письмових документів, до отримання оригіналів, за таких умов:

• паперовий оригінал, підписаний Стороною цього Договору або особою, яка має право діяти від імені Сторони цього Договору (із зазначенням підстав виникнення таких повноважень), і підпис візуально відображається в електронній сканованою копії;

• електронний документ, відправлений з належного адреси електронної пошти однієї Сторони цього Договору на належний адресу електронної пошти іншої Сторони цього Договору. Належною адресою Сторони є адреса електронної пошти, вказана в цьому Договорі, або інша адреса електронної пошти, спеціально надана в цих цілях;

• електронний документ вважається доставленим Стороні-одержувачу за умови читання вкладеного файлу. Про неможливість читання вкладеного файлу Сторона-одержувач зобов'язана негайно повідомити Сторону-відправника.

Реквізити Виконавця:
ТОВ «ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ «АКТИВ»

Адреса реєстрації/поштова: 69005, 

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 77

код ЄДРПОУ: 41602728

UA743005280000026006455044598, 

АТ «ОТП Банк», м. Київ

тел. (044)3600511, (0612)227774

Директор Богуславська Ольга Георгіївна

Наши проекты

Добро пожаловать!

Куда хотите войти:

В систему дистанционного
обучения

Войти

В личный кабинет пользователя
вебинаров

Войти

Рады приветствовать на нашем сайте!

У нас есть два полезных портала для повышения квалификации!
Скажите, что именно вас интересует?

Курсы повышения
квалификации

Зарегистрироваться

Вебинары об изменениях
в законодательстве

Зарегистрироваться